BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Staniasław (Academia Europa Nostra w Lubieszynku), Studzieniecki Tomasz (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Rynek usług sportowo-rekreacyjnych typu fitness w aglomeracji trójmiejskiej
The Market of Sports and Recreational Services Such as Fitness in the Tricity Agglomeration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 22, s. 93-104, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rekreacja, Rynek usług
Recreation, Services market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy niniejszego artykułu dokonali analizy rynku "fitness". Analizie poddano zarówno sferę realną (podaż i popyt), jak i sferę regulacji. Celem badań była konfrontacja popytu i podaży na wspomniane usługi, a także wyciagnięcie wniosków natury ogólnej mogących w przyszłości usprawnić tę sferę usług. Badania zrealizowano w aglomeracji trójmiejskiej rozumianej jako obszar obejmujący trzy powiaty grodzkie, czyli Gdańsk, Gdynię i Sopot. Analizę popytu przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankietowy. Badaniami objęto 100 losowo wybranych rekreantów. Z kolei analizę podaży przeprowadzono w oparciu o wywiady i informacje pozyskane z właściwych instytucji. (abstrakt oryginalny)

According to some researchers, "The aims relating to practicing active recreation give sense to life". The intention of the authors of this article was to perform an analysis of the fitness market. The said analysis covered both the reality (supply and demand) and the precepts of law. The research aimed at confrontation of supply of and demand for the above services. The research was to yield results that would allow of general conclusions as general guidelines for the improvement of such services in the future. The research was done in the urban agglomeration comprising Gdansk, Gdynia, and Sopot. The research on demand was performed with the help of responses to our questionnaire obtained from 100 respondents chosen at random. On the other hand, the research on supply was based on interviews and other data obtained from relevant institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Sojka-Krawiec, Motywy uczestnictwa w zajęciach fitness, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu Ŝycia, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk, 2008, s. 370 -381.
 2. T. Poliszczuk, E. Jankowska, H. Norkowski, Model kompetencji zawodowych instruktorów fitness, w: Wychowanie fizyczne i sport, AWF Warszawa, Warszawa, 2010, s. 157.
 3. http://www.zdrowieitrening.pl/?historia-fitness,8 (12.08.2011).
 4. http:// www.centrumzorza.pl/silownia/pl/rodzaje-zaj/rz- ftiness/historia-fitness (13.08.2011).
 5. R.A. Schimidt, C.A. Wrisberg, Czynności ruchowe człowieka, Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa, 2009, s. 18.
 6. http://www. msport.gov.pl (15.08.2011).
 7. I. Slepickova, Sport Organizations In Today's Society, w: Current Issues on Sport and Tourism Development, red. M. Louis, C. Pigeassou, EIMAPS, Warszawa, 2008, s.  79.
 8. R. Zaleski, A. Zaleska, B. Wilk, Aktywność ruchowa w strukturze czasu wolnego studentów Trójmiasta, w: B. Marciszewska, J. OdŜdziński, Rekreacja, turystyka, kultura, AWFiS w Gdańsku, Gdańsk 2004, s. 71-77.
 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., DzU nr  173, poz. 1807.
 10. http://www.dzialalnosc-zwiazana-ze-sportem.93.1.pkd-24.pl/ (15.08.2011).
 11. Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r., DzU nr 25, poz. 113.
 12. Informacja uzyskano w wyniku rozmowy telefonicznej z właściwym pracownikiem UMG.
 13. http://www.stat.gov.pl (15.08.2011).
 14. http://www.katalog.trojmiasto.pl/sport_i_rekreacja/silownie_i_fitness_k luby/ (11.01.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu