BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka-Komorowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie hurtowni danych w systemach controllingu w przedsiębiorstwach rozproszonych terytorialnie
Used of Data Warehouse in Controlling System in Territorially Dispersed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 625-633, rys., bibliogr.13 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Controlling, Przedsiębiorstwo, Internet
Controlling, Enterprises, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojawienie się sieci komputerowych i Internetu oraz rozwój telekomunikacji i technologii informatycznych spowodowały, że realne stało się bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem, również tym, które posiada wiele oddziałów rozproszonych terytorialnie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w funkcjonowaniu zbiorów danych przedsiębiorstwa hurtowni danych, które w znaczny sposób przyczynią się do sprawnego wykorzystania informacji pochodzących z tych hurtowni przez działy controllingu. Rosnąca stale konkurencja wraz z obejmującym całą Europę kryzysem gospodarczym powodują systematyczne obniżanie zysków przedsiębiorstw lub trudności w jego utrzymaniu na dotychczasowym poziomie. Nie bez znaczenia jest więc rola działów controllingu, które muszą dostarczać kadrze zarządzającej takich informacji, by mogła podejmować trafne decyzje na podstawie właściwych informacji dostarczonych w odpowiednim momencie1. Bieżące informacje uzyskiwane z przedsiębiorstw rozproszonych i gromadzone w hurtowniach danych mogą w znaczny sposób poprawić jakość informacji dostarczanych przez działy controllingu i przyczynić się do trafniejszych decyzji podejmowanych przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The main purpose of this article is to present a possibility of using data warehouse in controlling system. This problem is particularly important in territorially dispersed companies. In this company it is very important a short time of transmition dates to undertake a good decision.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnacka-Komorowska A., Projektowanie rozwiązań controlling operacyjnego w przedsiębiorstwie, w: Informatyka ekonomiczna. Informatyka w biznesie, red. A. Bytniewski. UE, Wrocław 2011.
 2. Ebisch-Stanzel M., Wdrażanie controllingu jako czynnik wpływający na poprawę zarządzania przedsiębiorstwem, w: Controlling w zarządzaniu firmą. Problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, PROFIT, Katowice 1999.
 3. Inmon W., Building the Data Warehouse Fiurth Edition, Willey Edition, Indianapolis 2005.
 4. Jarke M., Lenzerini M., Vasiliou Y., Vassiliadis P., Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, WSiP, Warszawa 2003.
 5. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji, MIKON, Warszawa 2007.
 6. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 7. Nycz M., Smok B., Systemy ETL jako narzędzia wspomagające narzędzia biznesowe, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, AE, Wrocław 2004.
 8. Petes T., Liberation Management, Macmillan, London 1992.
 9. Shim J., Siegel J., Chi R., Technologia informacyjna, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC 1999.
 10. Simon A., Shaffer S., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Strojny M., Organizacja "hipertekstowa" a zarządzanie wiedzą, EiOP nr 2, 2001.
 12. Śmiałkowska B., Metoda dopasowania hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2009.
 13. Żurak-Owczarek C., Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu