BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowiński Witold (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Formy wejścia polskich MSP na rynki zagraniczne : wybór między eksportem bezpośrednim a pośrednim
Entry Mode Applied by Polish SMES in Foreign Markets : the Choice Between Direct and Indirect Exporting
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 51-62, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Small business, Enterprise internationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza kanałów sprzedaży wykorzystywanych przez polskie prywatne małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. W oparciu o przeprowadzone badanie ankietowe stwierdza się, że dominującą rolę odgrywa eksport bezpośredni, który jest wykorzystywany przez większość badanych firm i w większości przypadków stanowi ich główny kanał sprzedaży eksportowej. Brak związku między wykorzystaniem tego kanału eksportu a doświadczeniem eksportowym sugeruje, że nie można traktować tej formy eksportu jako bardziej zaawansowanej niż eksport przez pośredników, w szczególności pośredników ulokowanych poza granicami. Warto też zauważyć, że do eksportu pośredniego skłania MSP trudna sytuacja konkurencyjna w kraju, a do eksportu przez pośredników zagranicznych - korzystne warunki na rynkach zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

This study is concerned with the analysis of sales channel applied by Polish private SMEs in foreign markets. We find, on the basis of survey research, that direct export is definitely a dominant form of entry into foreign market, both when measured as the ratio of firms applying this entry mode and when measured as the share of this channel in total foreign sales. The lack of relationship between direct exports and previous export experience suggests that this export channel should not be regarded as a more advanced entry mode than exports through intermediaries, particularly foreign intermediaries. It is worth to note that the use of indirect exports is related to relatively stronger competition in the domestic markets while export through foreign agents or distributors is associated with favorable conditions in foreign markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Terjesen S., Born local: Two views of internationalization, Working Paper presented at the Academy of Management, Atlanta, Georgia 2006.
 2. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995.
 3. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 4. Hessels J, Terjesen S., Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect entry choices, "Small Business Economics" 2010, nr 2, s. 203-220.
 5. Kałowski A., Charakterystyka metod wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki UE, [w:] Pierścionek Z., Jurek-Stępień S., Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 6. Khemakhem R., Explaining the entry mode choice among Tunisian exporting firms: Development and test of an integrated model, "European Journal of Marketing' 2010, nr 1/2, pp. 223-244.
 7. Pierścionek Z., Jurek-Stępień S., Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 8. Przybylska K., Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 7-8, s. 63-84.
 9. Ramaseshan B., Patton M.A., Factors influencing international channel choice of small business exporters, "International Marketing Review" 1994, nr 4, s. 19-34.
 10. Rialp A., Axinn C., Thach, S., Exploring channel internalization among Spanish exporters, "International Marketing Review" 2002, nr 2, s. 133-155.
 11. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu