BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierańczyk Wiesława (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Kordowska Agata (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Tytuł
Przeszkody dla innowacji technologicznych w ocenie przedsiębiorstw przemysłowych w woj. kujawsko-pomorskim
Barriers to technological innovations in the assessment of industrial enterprises in the Kujawsko-pomorskie voivodship
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2014, nr 2, s. 64-80, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Bariery rozwojowe
Enterprise innovation, Industrial enterprises, Development barriers
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Poznanie skali innowacyjności przedsiębiorstw i barier ograniczających ich wdrażanie jest niezbędne w celu podejmowania skutecznych działań na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, a tym samym regionów. Czynników, które mogą utrudniać działalność innowacyjną lub skłaniać do jej niepodejmowania jest wiele. Zasadniczo można je podzielić na ekonomiczne (takie jak wysokie koszty czy brak popytu), związane z danym przedsiębiorstwem (np. brak wykwalifikowanego personelu lub brak wiedzy) oraz związane z otoczeniem przedsiębiorstwa (np. niepewny popyt na innowacje czy silna konkurencja). Biorąc to pod uwagę w artykule podjęto próbę ukazania przeszkód dla innowacji wskazywanych przez przedsiębiorców w przemyśle jako najważniejsze. (fragment tekstu)

This article presents innovative industrial companies analyzed in terms of the major obstacles to the implementation of innovation by enterprises. The study included the evaluation expressed by the managers of innovatively active and inactive companies. The CSO survey data on innovative activities of enterprises in Kujawsko-Pomorskie voivodship were the basis of the analysis. Obstacles and financial costs, as the barriers of high importance for innovation activities, were most often mentioned by industrial enterprises. The analysis included also market barriers related to knowledge, and other factors. An assessment of their innovation weight by the companies was more diverse. Article complements the analysis of the literature in terms of defining the barriers of innovation and their identification in the companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw (2008), Szultka S. (red.), PARP, Gdańsk
  2. Baran M., Ostrowska A., Pander W. (2012), Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), GUS
  4. Głodek P., Pietras P. (2011), Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, PARP, Warszawa
  5. Grabbe H. (2004), The Lisbon Strategy: its objectives andprogress so far, prezentacja, Information Seminar, Polish Lisbon Strategy Forum, Warszawa
  6. Limański A. (2011), Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Woźniak M. G. (red. naukowy), Hales C. F. (red. zeszytu), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Zeszyt nr 23, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów, s. 135-148
  7. Pełka W. (2007), Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce, [w:] Okoń--Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
  8. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  9. Popławski W., Szymczak W. (2002), Bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, [w:] Kosiedowski W. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek
  10. Strużycki M., Bojewska B. (2011), Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, [w:] Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu