BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Kusiak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena jakości technicznej biur podróży zlokalizowanych w Lublinie
Evaluation of the Technical Quality of Travel Agents Located in Lublin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 22, s. 105-114, rys., tab.
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Ocena jakości usług
Travel agency, Service quality assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano charakterystyki organizatorów i pośredników turystycznych zlokalizowanych w Lublinie pod kątem formy organizacyjno-prawnej, oferty, liczby zatrudnionych pracowników. Dokonano także oceny jakości technicznej lubelskich biur podróży. Ocenie poddano takie elementy, jak czystość pomieszczeń biurowych, wystrój wnętrza, zagospodarowanie poczekalni, dostępność komunikacyjna, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz wiedza pracownika o ofercie biura podróży. Podczas badań skorzystano z metody tajemniczy klient. (abstrakt oryginalny)

The article shows the characterization of touroperator and travel agents, which are located in Lublin, in terms of organization of companies, their offers, the number of employees. There have also been assessed the technical quality of Lublin travel agents. The study evaluates factors such as cleanliness of offices, interior design, waiting room facilities, accessibility, facilities for persons with disabilities, and employee knowledge of travel agents about their offer. While research has benefited from the mystery shopping method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kowalczyk, Zarządzanie organizacją turystyczną, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009, s. 62.
  2. B. Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 220.
  3. B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Agroturystyka w teorii i praktyce, UP, Lublin 2010, s. 156 -157.
  4. M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002, s. 13.
  5. D. Jaremen, Jakość usług czynnikiem konkurencji przedsiębiorstw turystycznych, w: Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 183-185.
  6. A. Mazurek-Kusiak, Działanie w przestrzeni biurowej, w: Organizacja pracy biurowej, red. E. Mitura, Difin, Warszawa 2009, s. 218.
  7. M. Bednarczyk, Przedsiębiorczość w turystyce, Zasady i praktyka, CeDeWu Wyd. Fachowe, Warszawa 2010, s. 77-81.
  8. M. Kachniewska, Zarządzanie jakością w małym i średnim przedsiębiorstwie na przykładzie biura podróży, w: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2002, s. 199-207.
  9. K. Szczepańska, Zmiany w jakości - konieczność czy potrzeba?, "Problemy Jakości" 1999, nr 4, s. 53.
  10. http://www.sprawdz-zarobki.pl (21.08.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu