BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimnoch Krystyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Merkantylizm i tax free we współczesnym handlu
Mercantilism and Tax Free in the Modern International Trade
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 197-205
Słowa kluczowe
Merkantylizm, Handel zagraniczny, Polityka handlowa, Polityka gospodarcza, Promocja eksportu, Czynniki egzogeniczne
Mercantilism, Foreign trade, Trade policy, Economic policy, Export promotion, Exogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Protekcjonizm gospodarczy, mający swoje źródła w merkantylistycznej myśli ekonomicznej i praktyce gospodarczej, odżywa we współczesnej gospodarce w okresach recesyjnych i kryzysowych. Wolny handel pozostaje oczywiście celem polityki gospodarczej, ale ta musi wykazywać się elastycznością wobec czynników makrogospdoarczych, endo- i egzogenicznych. W Unii Europejskiej widać także działania protekcjonistyczne państw członkowskich, przecież celem rozszerzania geograficznego zasięgu integracji jest powiększenie rynków zbytu, także na kraje sąsiadujące z nowo przyjętymi państwami. Wyraźnie pokazuje to analiza handlu przygranicznego w Polsce w województwach wschodnich. Współczesnym narzędziem merkantylistycznego popierania eksportu jest tax free, z którego korzystają przedsiębiorcy państw UE graniczących z rynkiem wschodnim i konsumenci spoza Unii. (abstrakt oryginalny)

The economic protectionism, with its origins in mercantilist economic thought and economic practice, revived in the modern economy in times of recession and crisis. Free trade is obviously objective of economic policy, but it must have the flexibility to endogenous and exogenous factors. In the European Union can be seen as protectionist measures of the Member States, after all, to extend the geographical coverage of the integration is to expand markets, including the neighborhood of the newly adopted countries. This analysis clearly shows the cross-border trade in Poland in the eastern provinces. Contemporary mercantilist tool to promote exports is tax free, which is used by entrepreneurs of the EU eastern border with the market and consumers from outside the Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Lipiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981, s. 99.
 2. E. Lipiński, E. Taylor, S.S. Zaleski, Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI I XVII wieku, PWN, Warszawa 1958, s. 156.
 3. M. Ratajczak, Finasyzacja gospodarki, "Ekonomista" 2012, s. 281.
 4. L. von Mises, Human Action A Treatise on Economics, Ludvig von Mises Institute Auburn, Alabama, USA 1998, s. 720.
 5. M. Witzel, Medieval Economics Revisited, w "European Business Forum". Issue: 19 Publication date: Autumn 2004, s. 82.
 6. Trade, Globalisation, and Emerging Protectionism Since Crisis ECPIE Report http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/trade-globalisation-and-emerging-protectionism-since-the-crisis.pdf s. 11-14 data dostępu 30.09.2013.
 7. J. Spendel, Merkantylizm XXI wieku, "Stosunki międzynarodowe", http://www.stosunki.pl/?q=content/merkantylizm-xxi-wieku 30.09.2013 r.
 8. L. von Mises, Ludzkie działanie, Instytut Misesa, Warszawa 2007, s. 71.
 9. P. Bębenek, T. Stanek, Stawka 0% VAT w eksporcie detalicznym, "Przegląd podatkowy" 21-03-2012.
 10. K. Dudzińska, A.M. Dyner, Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską - wyzwania, szanse i zagrożenia, PISM Policy Paper nr 28 (77)Pl.pdf, październik 2013, s. 1.
 11. Badanie zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych w kontekście umowy o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską a Ukrainą http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_badanie_zjawisk.pdf, data dostępu 30.09.13.
 12. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Badanie obrotów towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 2013 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pm_badanie_obrotu_tow_uslug_w_ruchu_granicz_Ikw_2013.pdf, s. 2.
 13. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Badanie obrotów towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w II kwartale 2013r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pm_badanie_obrotu_tow_uslug_w_ruchu_granicz_IIkw_2013.pdf, s. 2.
 14. M. Czarnecki, Szybciej i sprawniej w Kuźnicy i Bobrownikach, Służba Celna, Izba Celna w Białymstoku.
 15. M. Czarnecki, E-zwrot VAT dla podróżnych, "Wiadomości Celne" 2013, nr 6-7, s. 31-33.
 16. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2012 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bialystok/ASSETS_Ruch_graniczny_oraz_przeplyw_towarow_i_uslug_na_granicy_polsko_bialoruskiej_w_2012.pdf, s. 4-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu