BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżyńska Beata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Funkcje ewidencji i rejestrów przedsiębiorców rolnych
The Functions of the Registration and Recording System of Agricultural Entre-preneurs
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2008, t. 11, s. 41-49
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo rolne, Rejestrowanie przedsiębiorców, System informacji w rolnictwie, Rejestr przedsiębiorców
Arable farm, Agricultural enterprises, Register of entrepreneurs, Information system in agriculture, Register of companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sytuację prawną przedsiębiorców rolnych kształtują przepisy dostosowujące polskie prawo do wspólnej polityki rolnej i tworzące złożony system ewidencji rolniczej. W artykule omówiono Krajową Ewidencję Producentów, Gospodarstw Rolnych oraz Wniosków o Przyznanie Płatności oraz centralny rejestr przedsiębiorców. Opisano również dane rejestrowe występujące w systemie informacji rolniczej.

A normative model of an agricultural entrepreneur assumes business freedom for agricultural production, allowed for any interested party. This principle is not absolute and can be regulated (limited). The agricultural production is subject to limitations determined mostly by the mechanisms of common agricultural policy aimed at counteracting surplus production. The regulating function of production limits implies the formation of controlling the entrepreneurs allowed to participate in the limited production. Hence the special importance of registers for the limited production. The registration system is not unified, the registration and recording duties vary in respect to mechanisms characteristic of different markets; yet, one can distinguish certain register types. The most important are public registers kept by respective authorities of agricultural administration. Some registration duties are imposed on other parties participating in the trade organization of agricultural markets, which makes ground for non-public registers. Records of producers' contracts are also kept for the limitation of production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Balcerek S., Nowe zasady pomocy dla rolnictwa w prawie wspólnotowym, "Przegląd Prawa Rolnego" 2007, nr 1, s. 117-140.
  2. Borkowski B., [w:] Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej, red. K. Krajewski, B. Borkowski, Warszawa 2002, s. 66.
  3. Kaczmarek P., Nowe zasady ewidencji działalności gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, nr 4, s. 98-103.
  4. Niewiadomski J., Informacja w sektorze owoców i warzyw w świetle regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, [w:] Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej, Lublin 2000, s. 243 i nast.
  5. Niezgódka-Medkova M., W kwestii charakteru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, "Państwo i Prawo" 1990, nr 1, s. 112-116.
  6. Sawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji. Warszawa 2005, s. 413-439.
  7. Staniewska A., Z problematyki kontroli związanej z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych w Polsce, "Przegląd Prawa Rolnego" 2007, nr 1, s. 57-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu