BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiecik Zbigniew R. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym
The Lack of Fault in Failing to Comply with the Time Limit as a Reason to Reinstate the Time Limit in Administrative Proceedings
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2008, t. 11, s. 51-68
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie sądowe
Administrative law, Code of Administrative Procedure (CAP), Legal proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym jest uwarunkowane przede wszystkim brakiem winy osoby, która naruszyła termin. Taki brak winy można przyjąć tylko wtedy, gdy dotrzymanie terminu było niemożliwe ze względu na przeszkody nie wynikające z winy osoby, która termin naruszyła. W artykule omówiono problemy związane z przywróceniem terminu w postępowaniu administracyjnym.

The reinstatement of a term in administrative proceedings is conditioned first of all on the lack of fault of the person who failed to comply with the time limit. Such a lack of fault can be assumed only when compliance with the time limit was impossible because of an insuperable (and the more irremovable) obstacle which does not appear as a result of the fault of a person interested in reinstatement of a term. Especially disputable in this context are two cases which often constitute the cause of a failure to comply with the time limit, i.e ignorance of the law as well as negligence of the substitute of a party or negligence of other person, who had been used by a party in order to perform an act in connection with proceedings. Although in administrative proceedings agencies are obliged to inform the participants in proceedings of legal regulations and circumstances with possible legal significance, ignorance of the law rarely constitutes a ground to reinstate a term. Also a failure to comply with the time limit through fault of an attorney of a party or through fault of a person, who had been used by a party, has in principle the negative effect for a party or other person represented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 320.
 2. Iserzon E., [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa 1970, s. 133.
 3. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 185.
 4. Knysiak-Molczyk H., Uchybienie i przywrócenie terminu w postępowaniu sądowo-administracyjnym, "Przegląd Sądowy" 2006, nr 7-8, s. 133.
 5. Matan A., [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 470.
 6. Mincer-Jaśkowska M., Glosa do postanowienia NSA z 14 lutego 1992 r., III SA 1949-51/91, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1993, nr 11, poz. 211, s. 504.
 7. Radwański Z., [w:] S. Grzybowski, Z. Radwański, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, B. Gawlik, J. Ignatowicz, System prawa cywilnego, t. 1 - Część ogólna, Wrocław i in. 1985, s. 549.
 8. Siedlecki W., [w:] J. Jodłowski, W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część ogólna, Warszawa 1958, s. 402.
 9. Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967, s. 268.
 10. Woś T., Termin, warunek i zlecenie w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1994, nr 6, s. 24.
 11. Wróbel A., [w:] K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo-administracyjne, Kraków 2003, s. 63.
 12. Wróbel A., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s. 368.
 13. Żukowski L., Glosa do wyroku NSA z 2 sierpnia 2000 r., SA/Bk 142/00, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2002, nr 5, s. 272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu