BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Przemysław (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Jednolitość w wykładni prawa cywilnego i administracyjnego
Uniformity in Civil and Administrative Interpretation of Law
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2008, t. 11, s. 69-80
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Prawo administracyjne, Proces decyzyjny
Civil law, Administrative law, Decision proces
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ten jest próbą ukazania roli jednolitości w wykładni prawa cywilnego i administracyjnego. Poza zakresem rozważań pozostawiam zagadnienie znaczenia jednolitości dla racjonalizacji procesu decyzyjnego, niezależnie od tego, że jednolitość przeważnie traktowana jest jako wzmocnienie uzasadnienia decyzji stosowania prawa. Zatem przedmiotem zainteresowania czynię jednolitość jako dyrektywę wykładni prawa (dyrektywa aksjologiczna). (fragment tekstu)

The paper is an attempt to approach the legal interpretation from an axiological perspective. During the interpretation we should take into consideration uniformity as an axiological directive. Preventing lack of uniformity in interpretation is one of the principles. The application of this directive depends on what result we achieve during weighting legal principles. Uniformity is also a strong argument supporting justification of the sentence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbek D., Zagadnienie jednolitości orzecznictwa sądowo-administracyjnego, [w:] red. J. Filipek, I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach samorządowych, Kraków 2002, s. 359.
 2. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa 2007 s 452.
 3. Jakimowicz W., O celu wykładni w prawie administracyjnym, [w:] J. Zimmermann, Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 695.
 4. Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006, s. 433.
 5. Leszczyński J., Legitymizacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe, [w:] S. Waltoś, Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych. Wprowadzenie i próba podsumowania, Kraków 1998, s. 35.
 6. Leszczyński L., Kierowniczy typ stosowania prawa a reguły wykładni operatywnej, [w:] Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2003, s. 156.
 7. Leszczyński L., O aksjologii stosowania prawa, [w:] B. Czech, Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, Katowice 1992, s. 145 i n.
 8. Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001, s. 50.
 9. Łuniewska Z., Wybrane aspekty wykładni prawa administracyjnego (racje i właściwości), [w:] J. Zimmermann, Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 658.
 10. Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 330.
 11. Osajda K., Znaczenie zasad prawa dla wykładni prawa (na przykładzie prawa cywilnego), [w:] P. Winczorek, Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005, s. 273.
 12. Pałecki K., O aksjologicznych zmianach w prawie, [w:] L. Leszczyński, Zmiany społeczne a zmiany wprawie. Aksjologia. Konstytucja. Integracja Europejska, Lublin 1999, s. 15 i n.
 13. Rabska T., Swoistość prawa administracyjnego a reguły wykładni prawa - kilka uwag dyskusyjnych, [w:] J. Zimmermann, Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 677.
 14. Safjan M., System prawa cywilnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. 1, Warszawa 2007 s 284.
 15. Waltoś S., Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych. Wprowadzenie i próba podsumowania, Kraków 1998, s. 21.
 16. Wróblewski J., Analityczne podejście do aksjologii prawa, "Studia Filozoficzne" 1985, z. 2-3, s. 55.
 17. Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 7 i n.
 18. Wróblewski J., Wartości a decyzja sądowa, Wrocław 1973, rozdz. V, s. 129 i n.
 19. Wróblewski J., Zagadnienie jednolitości i pewności rozumienia tekstów prawnych, "Państwo i Prawo" 1966, z. 3.
 20. Wróblewski J., Zarys procesowego modelu sądowego stosowania prawa, "Państwo i Prawo" 1985, z. 4.
 21. Zieliński A., Aktualne problemy wykładni prawa cywilnego, [w:] P. Winczorek, Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005, s. 314.
 22. Zieliński M., Derywacyjna koncepcja wykładni prawa jako koncepcja zintegrowana, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, z. 3.
 23. Zieliński M., Jednolitość wykładni prawa, [w:] S. Waltoś, Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych. Wprowadzenie i próba podsumowania, Kraków 1998, s. 54 i n.
 24. Zieliński M., Radwański Z., Wykładnia prawa cywilnego, "Studia Prawa Prywatnego" 2006, z. 1, s. 3 i n.
 25. Zieliński M., Wykładania prawa, Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002, s. 48.
 26. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000, s. 201 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu