BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepanik Jan (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Kryzys zaufania w systemie finansowym
The Crisis of Trust in Financial Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2010, z. 4, s. 159-175, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zaufanie społeczne, System finansowy, Kryzys finansowy, Kapitał społeczny
Trust, Social trust, Financial system, Financial crisis, Social capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, jak obecny kryzys systemu finansowego wpłynął na to zaufanie. Czy trwający kryzys finansowy i gospodarczy spowodował kryzys zaufania w systemie finansowym? Praca ma także charakter przeglądowy, szczególnie w punktach przedstawiających bezpośrednie przyczyny kryzysu zaufania, strukturalne i według ekonomii behawioralnej. Wydaje się, że można sformułować następującą hipotezę: kryzys systemu finansowego i bankowego (oraz jego przyczyny) to także kryzys wartości i kapitału społecznego. Konsekwencją jest kryzys zaufania w systemie finansowym, spadek wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi oraz ze strony klientów. (fragment tekstu)

This study focuses on the problem of trust among financial institutions, banks and their clients. The main purpose is to analyze the level of trust and it's role in financial sector. We will study, how current economic crisis influenced this level. The hypothesis of the study states, that financial crisis is the crisis of values as well, and therefore negative impact on the trust level was observed. The study presents trust as a part of social capital, lack of trust among members of the financial system, and instruments to change the current situation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J., Animal Spirits, Princeton University Press, 2009.
 2. Arrow K.I., Granice organizacji, PWN, Warszawa 1985.
 3. Baka W., Bankowość europejska, PWN, Warszawa 2005.
 4. Coleman Jamek S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 5. Dore R., Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany vs. the AngloSaxons, Oxford University Press, Oxford 2002.
 6. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 7. Grabałowski W., Bank jako instytucja zaufania publicznego, "Pragmata Tes Oikonomias. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", z. 1, red. M. Kulesza, W. Ostasiewicz, Częstochowa 2006.
 8. Grudzewski W.M. i in., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 9. Kuczyński P., Skąd wziął się kryzys, [w:] Kryzys, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 10. Kulawik J., Defmansyzacja?, "Nowe Życie Gospodarcze" 2009, nr 11-12.
 11. Mączyńska E., Recepty na kryzys, "Nowe Życie Gospodarcze" 2009, nr 5.
 12. Putman R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.
 13. Schäfer D., Porsche makes €6,8 bn from VW trades, "Financial Times", 09.11.2008.
 14. Stiglitz J.E., Głos ma opozycja, [w:] Kryzys, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 15. Sztandyrger J., Zaufanie i kapitał społeczny a wzrost gospodarczy. Wyniki badań ekonometrycznych, "Prakseologia" 2003, nr 143.
 16. Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista" 2009, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2706
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu