BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Oblicza feminizmu
Faces of Feminism
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 172-180
Słowa kluczowe
Socjologia, Kobieta, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Ruchy społeczne
Sociology, Woman, Women's position in society, Social movements
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Feminizm jako ruch społeczny, jako ideologia i jako teoria czerpie swoją energię z tego, że od początku swego istnienia zyskał zasięg ponadnarodowy. Przekraczał granice państw i kontynentów. Wpływał na życie i mentalność ludzi z różnych kultur, wspólnot etnicznych i warstw społecznych. Tekst pokazuje, że zjawisko to obejmuje szeroką gamę postaw, zachowań, strategii. Zatem, w jaki sposób zjednoczyć kobiety mimo dzielących je różnic i właśnie za pośrednictwem tych różnic? Artykuł jest próbą ukazania wewnętrznego dialogu feminizmu. Eksponuje sposób różnicowania się odpowiedzi feministek na powtarzające się pytania. Przedstawia wewnętrzną dynamikę feministycznych wędrówek po drogach i bezdrożach filozofii, historii tak, aby podkreślić zarówno ograniczenia, jak też różnorodność i bogactwo otwieranych horyzontów. (abstrakt oryginalny)

From its inception feminism drew its energy from its supra-national coverage as a social movement, an ideology, and as a theory. Overcoming national and continental borders. Influencing the life and mentality of people of diverse cultures, ethnic communities, and social levels. The text shows that the phenomenon encompass a wide range of attitudes, behaviours, and strategies. Therefore, how to unite women with dividing differences, and particular using this differences? This article is an attempt to show the internal dialog of feminism. It used the method of differing replies of feminists to recurring questions. Exhibiting the internal dynamics of the philosophy of feminism travelling on explored and unexplored paths; and history to emphasize equally the limits, diversity, and wealth of open horizons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.S. Mill, H.T. Mill, Enfranchisement of Woman, [w:] Essays on Sex Equality, Chicago - London 1970, s. 98.
 2. J. Hannam, Feminizm, Poznań 2010, s. 17.
 3. K. Offen, European Feminisms, 1700-1950: A Political History, Stanford: Stanford University Press 2000, s. 25-26.
 4. E. Krasowska, Dyskurs feministyczny w słowiańskiej literaturze, krytyce i teorii po roku 1989, [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom II, Feminizm, E. Krasowskiej (red.), Warszawa 2005, s. 10.
 5. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna, Warszawa 2002, s. 7.
 6. E. Majewska, Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny, Warszawa 2009, s. 22.
 7. M. Sakowska, Łacińskie teksty autorstwa kobiet w epoce średniowiecza, www.mediewistyka.pl (pobrane 29.07.2013).
 8. O. Banks, Becoming a Feminist. The Social Origins of "First Wave" Feminism, Wheat-sheaf Books, Prentice Hall 1986, s. 106-127.
 9. J.S. Mill, Poddaństwo kobiet, Znak, Kraków 1995, s. 285.
 10. S. de Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2003, s. 299.
 11. L. Nead, The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, London and New York: Routledge 1992.
 12. J. Bator, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza, Gdańsk 2001, s. 11.
 13. B. Wildstein, Kobiecizm kontra kobiecość, [w:] Wprost, 13.05.2005.
 14. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998, s. 260.
 15. R. Rorty, Feminism and Pragmatism, [w:] Radical Philosophy, Nr 59, Autumn 1991, s. 6.
 16. M. Wollestonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, [w:] The Feminist Papers. From Adams to Beauvoir, New York 1973, s. 40.
 17. T. Nagel, The View from Nowhere, Oxford 1986.
 18. J. Butler, Bodies that Matter. On the Discursive Limits of 'Sex', London and New York 1993, s. 210-217.
 19. J. Kristeva, Revolution in Poetic Language, New York 1984, s. 25-26.
 20. M. Środa, Kobiety i władza, Warszawa 2012, s. 62.
 21. N. Fraser, False Antithesis: A Response to Seyla Benhabib and Judith Butler, [w:] Praxis International, Spring 1994, s. 167.
 22. A. Snitow, A Gender Diary, [w:] Conflicts in Feminism, New York - London 1990.
 23. B.S. Turner, The Body and Society, London 1996, s. 2.
 24. E. Hyży, Kobieta, Ciało, Tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Kraków 2012, s. 19.
 25. E. Grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Bloomington 1994, s. 6.
 26. E. Grosz, Space, Time and Perversion: Essays on the Politics of Bodies, New York and London 1995, s. 104.
 27. D.J. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, New York 1991.
 28. B. Brook, Feminist Perspective on the Body, London and New York 1999, s. 155.
 29. A. Titkow, Feminizm, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 213.
 30. N. Krzyżanowska, Kobiety w (polskiej) sferze publicznej, Toruń 2012, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu