BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maniak Grażyna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Zelek Aneta (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Polskie przedsiębiorstwa wobec dekoniunktury gospodarczej - na podstawie badań firm pomorza zachodniego
The Polish Companies Attitudes in the View Of Recession - on The Basis of The West Pomeranian Companies Analysis
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 161-177, rys., bibliogr. 9 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Podmioty gospodarcze, Kryzys gospodarczy, Spowolnienie gospodarcze
Enterprise bankruptcy, Business entity, Economic crisis, Economic slowdown
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł prezentuje syntezę wniosków z badań nad objawami dekoniunktury z roku 2009 w polskich firmach i ich reakcjami na spowolnienie gospodarcze. Główną tezą niniejszego opracowania jest założenie, że podmioty gospodarcze w Polsce wykazują bardzo słabą i opóźnioną reaktywność na symptomy dekoniunktury gospodarczej, podejmują błędne (ułomne) decyzje ekonomiczne, co w efekcie wpływa na ich obniżoną zdolność adaptacji do wahań cyklu koniunkturalnego. Podstawą weryfikacji tak sformułowanej tezy są wnioski z badań wtórnych dotyczących postaw polskich firm wobec kryzysu, oraz badań pierwotnych przeprowadzonych latem 2010 roku na próbie 56 firm Pomorza Zachodniego, jako regionu szczególnie wrażliwego na wahania koniunkturalne.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the synthesis of findings of research project on the symptoms and causes of recession '2009 in Polish companies. The main thesis of the paper is statement, that Polish organizations demonstrate very weak and delayed reactions for the crisis symptoms, undertake wrong (ineffective) decisions, what influences the reduction of their ability to adapt to the business cycle fluctuations. The base for verificationa of such formulated thesis are secondary examination of behaviors of Polish companies as well as primary investigations, run during the summer 2010 in the group of 56 companies from the West Pomeranian region, as the region that is particularly sensitive for recession.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery rozwoju MSP w Polsce, Favore.pl, Wrocław 2008, www.favore.pl/store/ctx/docs/ reports/Bariery_rozwoju_sektora_MSP.pdf.
  2. Czy rok 2010 będzie kolejnym rokiem dużych upadłości korporacyjnych?, www.bankier. pl, [31.08.2010].
  3. Europejskie badania restrukturyzacyjne, Roland Berger Strategy Consultants, czerwiec 2010, http://www.rolandberger.pl/news/2010-06-22-restru.html
  4. http://www.egospodarka.pl/36459,Upadlosci-firm-w-Polsce-I-XI-2008,1,39,1.html, [12.01.2009].
  5. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2010 r. oraz prognoz koniunktury na II kw. 2010 r., Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Warszawa, kwiecień 2010.
  6. Raport Coface Poland - www.coface.pl, [13.08.2010].
  7. Rawa Ł., Liczba upadłości przedsiębiorstw nadal rośnie, www.portalspozywczy.pl, [06.08 2010].
  8. Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury, Projekt badawczy własny realizowany ze środków MNiSW, nr NN115 158 53, 2009-2012.
  9. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych - perspektywa strategiczna, Indywidualny grant badawczy KBN nr 2HO2D 039 23, 2002-2003; badania obejmowały analizę objawów i skutków kryzysu oraz działań sanacyjnych w 142 przedsiębiorstwach Pomorza Zachodniego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu