BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczyk Sigmund (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przedsiębiorczość samorządu lokalnego w ponowoczesnym społeczeństwie
Entrepreneurial Local Governance in a Postmodern Society
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 197-209, bibliogr. 18 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Interesariusze, Strategia rozwoju gminy, Zarządzanie publiczne
Local development, Stakeholders, District development strategy, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ambicją opracowania jest wskazanie na potrzebę kształtowania przedsiębiorczej kompetencji samorządu lokalnego w formowaniu relacji w gronie interesariuszy gminy. Celem jest ukazanie jej rosnącego znaczenia dla rozwoju lokalnego w nieprzejrzystych i turbulentnych warunkach gospodarowania. Niniejsze opracowanie skupione jest na charakterystyce przedsiębiorczości samorządu lokalnego a zwłaszcza jego zdolności do orkiestracji przedsiębiorczych okazji, eksploatowanych przez interesariuszy gminy, będących podmiotami "gry lokalnej". Owa zdolność traktowana jest jako jeden z kluczowych czynników rozwoju gminy w ponowoczesnych realiach działania społeczności lokalnych. Przedsiębiorczy samorząd umacnia tą drogą kompetencję reformatorską, doprowadzając do instytucjonalnych innowacji oraz tworząc nowe procedury governance sprzyjające umacnianiu konkurencyjności i atrakcyjności gminy.(abstrakt oryginalny)

The key issue of this paper is to point out how important for local development is to strengthen entrepreneurial competency in municipal governance, affecting relations between local authorities and other actors in the local game for development. Thus the main purpose of this work is to indicate that a rise of this kind of competency is crucial for municipal success in time of continuous ambiguity and complexity. Consequently, an entrepreneurial profile of local governance, with emphasis on orchestration of entrepreneurial opportunities, among players of the local game, is perceived here as one of the major factors for common success under circumstances describing standards of governance in postmodern societies. Moreover, the rise of common competence in creation of the required changes opens for institutional innovations and new patterns of governance able then to facilitate emergence of competitive advantages for local community and stimulate the attractiveness of municipality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk S., Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 2. Barczyk Z., Modelling local governance. Focus on civic entrepreneurs and institutional innovators, [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, A. Klasik (red.), "Biuletyn KPZK PAN", nr 218, Warszawa 2005.
 3. Chmielewski P., Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady, "Studia Sojologiczne" 1994, nr 34.
 4. DiGaetano A., Klemanski J.S., Urban Regime Capacity: A Comparison of Birmingham, England and Detroit, Michigan, "Journal of Urban Affairs" 1993, 15 (4), s. 367-384.
 5. Kickert W., Klijn E.H., Koppenjan J. (eds.), Managing Complex Networks: Strategies For the Public Sector, Sage, London 1997.
 6. Krackhardt D., Accesing the Political Landscape: Structure, Cognition, and Power in Organisations, "Administrative Science Quarterly" 1990, No. 35.
 7. Kirzner I., Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, "The Journal of Economic Literature" 1997, Vol. 35.
 8. Lowndes V., Skelcher C., The Dynamics of Multi-organisational Partnerships: An Analysis of Changing Modes of Governance, "Public Administration" 1998, Vol. 76.
 9. Ostrom E., Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action, University Press, Cambridge 1990.
 10. Pierre J. (eds.), Debating Governance. Authority, Steering and Democracy, Oxford University Press, Oxford 2000.
 11. Pfeffer A., Organisational Design, AHM Publishing, Arlington Heights 1978.
 12. Powell W.W., DiMaggio P.J., The New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press, Chicago 1991.
 13. Rhodes R., Foreword, [in:] Kickert W., Klijn E.H. Koppenjan J. (eds.), Managing Complex Networks: Strategies For the Public Sector, Sage, London 1997.
 14. Shane S., A General Theory of Entrepreneurship - The Individual-Opportunity Nexus,Edward Elgar Publishing Ltd., Northampton 2003.
 15. Skąpska G., Neoinstytucjonalizm, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 16. Stoker, G., Urban Political Science and the Challenge of Urban Governance, [w:] Pierre J. (eds.), Debating Governance. Authority, Steering and Democracy, Oxford University Press, Oxford 2000.
 17. Zenger T.R., Lazzarini S.G., Poppo L., Informal and Informal Organization in New Institutional Economics, "The New Institutionalism in Strategic Management" 2002, Vol. 19.
 18. Zenger T.R., Lawrence B.S., Organisational Demography: The Differential Effects of Age and Tenure Distribution on Technical Communication, "Academy of Management Journal" 1989, No. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu