BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wiedza w procesach tworzenia innowacji
Knowledge in Processes of Innovation Creation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 113-127, rys., bibliogr. 20 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Konkurencyjność, Wiedza, Zarządzanie wiedzą
Innovations, Management, Competitiveness, Knowledge, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji autor próbuje udowodnić tezę, że łączne traktowanie wiedzy i innowacji zwiększa sprawność działalności innowacyjnej. Cel ten został osiągnięty poprzez omówienie: 1) istoty wiedzy przedsiębiorstwa, 2) istoty innowacji i zarządzania innowacjami, 3) istoty strategicznej innowacji, 4) modelu aktywności menedżera w procesie tworzenia innowacji, 5) koncepcji zarządzania strategiczną innowacją. (abstrakt oryginalny)

In this publication the author trys to show the thesis that treatment of knowledge and innovations joint increases efficiency of innovation activity. This aim is achieved by discussion: 1) essence of enterprise's knowledge, 2) essence of innovation and innovation management, 3) essence of strategic innovation, 4) model of manager's activity in the process of innovation creation, 5) conception of management strategic innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham J.L., Knight D.J., Strategic innovation: leveraging creative action for more profitable growth, "Strategy & Leadership" 2001, nr 1.
 2. Baruk J., Wiedza w procesie rozwoju nowego produktu, "Marketing i Rynek" 2010, nr 8.
 3. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, Toruń 2006.
 4. Clarke Th., The knowledge economy, "Education + Training" 2001, nr 4/5.
 5. Davenport Th.H., Volpel S.C., The rise of knowledge towards attention management, "Journal of Knowledge Management" 2001, nr 3.
 6. Davenport Th.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998, MA, za: B. Gupta, L. S. Iyer, J. E. Aronson, Knowledge management: practices and challenges, "Industrial Management & Data Systems" 2000, nr 1.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
 8. Gurteen D., Knowledge, creativity and innovation, "Journal of Knowledge Management" 1998, nr 1.
 9. Henderson J., Lentz C., Christine M.A., Learning, working and innovation: a case study in the insurance industry, "Journal of Management Information Systems" 1996, nr 3.
 10. http://www.ktic.com/topic6/13_term2.html
 11. Jak znajdować innowacje, "Zarządzanie na Świecie" 2004, nr 8.
 12. Knox S.J., The boardroom agenda: developing the innovative organisation, "Corporate Governance" 2002, nr 1.
 13. Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 03.03.2010 r., s. 5, http://ec.europa.eu/eu2020.
 14. McFadzean E., O'Loughlin A., Shaw E., Corporate entrepreneurship and innovation part 1: the missing link, "European Journal of Innovation Management" 2005, nr 3.
 15. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 16. Perez-Bustamante G., Knowledge management in agile innovative organisations, "Journal of Knowledge Management" 1999, nr 1.
 17. Thornberry N.E., Corporate entrepreneurship: teaching managers to be entrepreneurs, "Journal of Management Development" 2003, nr 4.
 18. uit Beijerse R.P., Questions in knowledge management: defining and conceptualising a phenomenon,"Journal of Knowledge Management" 1999, nr 2.
 19. Weggeman M.C., Kennismangement. Inrichting en besturing van kennisintensieve, organisaties,Schiedam 1997, za: R.P. uit Beijerse, Questions in knowledge management: defining and conceptualising a phenomenon, "Journal of Knowledge Management" 1999, nr 2.
 20. Zahra S.A., Corporate entrepreneurship and financial performance: the case of management leveragedbuyouts, "Journal of Business Venturing" 1995, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu