BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska-Jaksch Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
BIZ w Polsce wobec wyzwań "nowej gospodarki"
"New Economy" as a Challenge for Foreign Direct Investment In Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 277-288, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Technologia informacyjna, Nowa gospodarka
Direct investments, Foreign investment, Information Technology (IT), New economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rewolucja informatyczna zapoczątkowała rozwój tzw. nowej gospodarki, tj. gospodarki opartej na sieci. Ta ostania wraz innowacyjnością, kreatywnością, interdyscyplinarnością oraz wysoką produktywnością to wyznaczniki sektorów gospodarczych o wysokim potencjale rozwoju, do których napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych może znacznie podnieść konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej. Mała atrakcyjność Polski dla inwestorów działających w tego typu sektorach wynika z niedostosowanego do ich potrzeb dostępu do: sieci, talentów oraz partnerów biznesowych. (abstrakt oryginalny)

The internet, digital technology, information and communications technology (ICT) have created the so-called "new economy", one that is based on entrepreneurship in knowledge creation and sharing, innovation and creativity, and utilizing information technology for developing and selling new products and services. The new economy is also characterized by changes in the competitive structure of industries. Sectors with a high potential for development, based on ICT, are at a low level in Poland. Foreign investment is also low. Improving the attractiveness for FDI in this area requires government action in three areas: improving access to net, education policy gains on talents and support for Polish firms to become more attractive to foreign business partners. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Combe C. (2006), Introduction to e-business. Management and strategy, Elsevier Ltd, Oxford.
 3. Creative Economy Report 2008, UNCTAD 2008.
 4. Dyer J. H., Singh H. (1998), The relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "The Academy of Management Review", 23(4), 660-679.
 5. Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 6. Fazlagić J. (2012), Klasa kreatywna - nowa jakość na rynku pracy, Klasa kreatywna,_JanFazlagi.pdf (17.12.2012).
 7. Pakulska T. (2012), Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa jako impuls rozwoju gospodarki kreatywnej, [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J. W., Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, Wyd. SGH, Warszawa.
 8. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2012), Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w sektorach innowacyjnych/wysokich technologii dla polskiej gospodarki, Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 9. Poniatowska-Jaksch M. (2012), Modele biznesu w epoce network economy, [w:] Duczkowska-Piasecka M. (red.), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. SGH, Warszawa.
 10. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (2012), raport opracowany przez Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Warszawa.
 11. Stańczyk-Huget E., Sus A. (2012), Konsekwencje przynależności do sieci, [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu