BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hagemejer Jan (University of Warsaw, Poland), Michałek Jan J. (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
The Significance of Technical Barriers to Trade for Poland and other CEECs Acceding to the EU : Reconsidering the Evidence
Źródło
Emergo. Journal of Transforming Economies and Societies, 2004, vol. 11, no. 1, s. 36-52, tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Techniczne bariery wobec handlu, Standardy technologiczne, Handel międzynarodowy, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Pozataryfowe bariery handlowe
Technical barriers to trade (TBT), Technological standards, International trade, Economic and political integration of Europe, Non-tariff trade barriers
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Technical product standards are becoming a central issue, after the significant reduction of tariff barriers and limits on quantitative restrictions. Internationally accepted product standards can facilitate international trade by reducing research and adaptation costs, cutting production costs where economies of scale exist. The international diversity of standards, however, can lead to technical barriers to trade, limiting the effect of regional integration. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, C, Gąsiorek, M. and Smith, A. (1998) The Competition Effects of the Single Market. London: Economic Policy
 2. Barret, C. and Yang, Y. N. (2001) "Rational Incompatibility with International Product Standards". Journal of International Economics, June: 171-91
 3. UKIE (2003) Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [Costs and benefits of Poland's accession to the EU] Warsaw: Office of the Committee for European Integration (UKIE)
 4. Brenton, P., Sheehy, J. and Vancauteren, M. (2001) "Technical Barriers to Trade in the European Union: Importance for Accession Countries". CEPS Working Document No. 144, April 2000
 5. Brenton, P., Sheehy, J. and Vancauteren, M. (2001) "Technical Barriers to Trade in the European Union: Data, Trends and Implications for Accession Countries". Journal of Common Market Studies 39: 241-60
 6. Buf fie, E. E (2001) Trade Policy in Developing Countńes. Cambridge: Cambridge University Press
 7. Cecchini, P. et al. (1988) The European Challenge 1992, The Benefits of a Single Market. Aldershot: Wildwood House
 8. Cline, W. (1997) Trade and Income Distńbution. Washington DC: Institute for International Economics
 9. CEC (1998) "Technical Barriers to Trade". Volume 1 of Sub-series III ("Dismantling of Barriers: Technical Barriers to Trade"). Single Market Review. Luxembourg: CEC
 10. Deardorff, A. and Stern, R. (1998) Measurement of Non-tariff Barriers. The University of Chicago Press, Ann Arbor
 11. Drabek, Z. and Smith, A. (1995) "Trade Performance and Trade Policy in Central and Eastern Europe". Discussion Paper No. 1182, Centre for Economic Policy Research
 12. Francois, J. F. (1998) "Scale Economies, Imperfect Competition, and the Eastern Enlargement of the European Union", http://www.intereconomics.com/francois/wpapers.html
 13. Gandal, N. and Shy, O. (2001) "Standardization Policy and International Trade". Journal of International Economics 53: 363-83.
 14. Hagemejer, J. (2003) "Próba szacowania skutków przystąpienia Polski do UE w wybranych sektorach. Model Smitha-Venablesa" [The sectoral effects of Poland's accession to the EU: A Smith-Venables model simulation] in J. Michałek, M. Socha and W. Siwiński (eds) Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze [From trade liberalisation to Poland's integration with the European Union. Economic mechanisms and effects]. Warsaw: PWN
 15. Harrison, G. W, Rutherford, T. F. and Tarr, D.G. (1996) "Increased Competition and Completion of the Market in the European Union: Static and Steady State Effects". Journal of Economic Integration 11
 16. Henson, S. and Loader, R. (2001) "Barriers to Agricultural Exports from Developing Countries: The Role of Sanitary and Phytosanitary Requirements". World Development 29 (1)
 17. Hoffman A. N. (2000) "The Gains from Partial Completion of the Single Market". Weltwirtschaftliches Archiv 4
 18. Hooker, N. (1999) "Food Safety Regulations and Trade in Food Products". Food Policy 24 (6)
 19. Kawecka-Wyrzykowska, E. and Synowiec, E. (eds) (2001) Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa [The European Union: Poland's preparations for membership). Warsaw: IKCHZ
 20. Maliszewska, M. (2002) "Eastern EU Expansion: Implications of the Enlarged Single Market for Current and New Member States", www.gtap.agecon.purdue.edu/resources
 21. Marczewski, K. (2003) "Kierunki zmian w handlu zagranicznym Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej" [Possible changes in Poland's foreign trade after accession to the EU]. Ekonomista 2: 191-216
 22. Messerlin, P. (2001) Measuring the Costs of Protection in Europe. European Commercial policy in 2000. Washington DC: Institute for International Economics, Chapter 4
 23. Michałek, J. (2002) Polityka handlowa. Instrumenty ekonomiczne i regulacje międzynarodowe [Trade policy: economics and institutional regulations]. Warsaw: PWN
 24. Michałek J. and Śledziewska K. (2003) "Analiza handlu międzygałcziowego między Polską a Unią" [Analysis of inter-industry trade between Poland and the EU] in J. Michałek, M. Socha and W. Siwiński (eds) Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze [From trade liberalisation to Poland's integration with the European Union. Economic mechanisms and effects]. Warsaw: PWN
 25. Neven, D. (n/a) "Trade Liberalisation with Eastern Nations. How Sensitive?". Discussion Paper No. 100, Centre for Economic Policy Research
 26. OECD (2002) "A Synthesis of Empirical Studies on SPS Regulations and a Proposal for Future Work". COM/AGR/TD/WP(2002)72
 27. Orłowski, W. (2000) Koszty i korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Metody, modele, szacunki [Costs and benefits of Poland's membership in the EU. Methods, models and estimates]. Warsaw: CASE
 28. Otsuki, T, Wilson, J. and Sewadeh, M. (2001) "Saving Two in a Billion, Quantifying the Trade Effect of European Food Safety Standards on African Exports". Food Policy 26 (5)
 29. Single Market Review (1998) "Dismantling of Barriers: Technical Barriers to Trade", Sub-series III, Vols 1 and 2. Single Market Review. Luxembourg: EC Office for Official Publications
 30. Smith, A. and Venables, A. J. (1988) "Completing the Internal Market in the European Community". European Economic Review 32
 31. Udział Polski w jednolitym rynku - korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów [Membership of Poland in the Single Market - benefits and costs for selected sectors]. Warsaw: IKCHZ
 32. Unnevehr, L. (2000) Food Safety Issues and Fresh Food Product Exports from LDCs 23 (3)
 33. USTR (1996) "National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers". Washington DC: United States Trade Representative
 34. WHO and WTO (2002) "WTO Agreements and Public Health. A Joint Study by the WHO and WTO Secretariat". WTO Secretariat
 35. Wysokińska, Z. (2003) "Adaptation of Polish Industrial Enterprises to the European Internal Market's Norms and Standards" in D. Milczarek and A. Nowak (eds) On the Road to the European Union. The Applicant Countries' Perspective. Warsaw University: Centre for Europe
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-3115
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu