BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fornalczyk Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Nowe podejście w stosowaniu prawa konkurencji
New approach to competition law enforcement
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 29-39, bibliogr. 17 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Strategia rynkowa, Konkurencja rynkowa, Prawo konkurencji
Market strategy, Market competition, Competition law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategie rynkowe przedsiębiorstw powinny być dostosowane do zmieniających się struktur rynkowych. Na rynku właściwym opisanym jako rynek sporny pozycja monopolistyczna nie musi być tożsama z niezależnością działania przedsiębiorstwa. W oligopolistycznym środowisku rynkowym źródłami informacji, poza obserwacją działań innych sprzedawców, są zdolności produkcyjne sprzedawców lub cechy charakterystyczne rynku. Polityka cen bazująca na kosztach powinna uwzględniać istnienie rynków dwustronnych. Ewolucja struktur rynkowych wraz z biznesowymi przesłankami są w coraz większym stopniu uwzględniane przez Komisję Europejską oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w stosowaniu prawa konkurencji. (abstrakt oryginalny)

Market strategies of enterprises should be compatible with the changing market structures. On the relevant market that is described as contestable market, monopolistic position is not necessary equal to freedom of enterprises' activities. In the oligopolistic environment, sources of strategic information are, except for observing other sellers, other features as production potential of the sellers or market characteristics. Price policy based on costs should include existence of two- sided markets. The evolution of market structures, together with its business circumstances are increasingly being taken under consideration by the European Commission and the Polish Office for Competition and Consumers Protection in enforcement of competition law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Areeda P.E., Tuner D.F., Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act, "Harvard Law Review" 1975, nr 88.
 2. Baumol W., Blinder A.S., Economics. Principles and Policy, Harcourt, Brace, Jovanovich, Nowy Jork 1979.
 3. Baumol W., Panzar J., Willig R.D., Contestable Markets and the Theory of Industrial Structure, Harcourt, Brace, Jovanovich, Nowy Jork 1982.
 4. Bishop S., Walter J.M., The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, wyd. 2, Sweet & Maxwell, Londyn 2002.
 5. Cabral L.M., Introduction to Industrial Organization, MIT, 2000.
 6. Camasasca P.D., Van den Bergh R.J., Achilles Uncovered: Revising the European Commission's 1997 Market Definiton Notice, Antitrust Bulletin, nr 47, Nowy Jork 2002.
 7. Market Definition in the Media Sector - Economic Issues - Report by Europe Economics for the European Commission, DG Competition, listopad 2002.
 8. Motta M., Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 9. Nardelli M., Ekonomia przemysłowa, PWN, Warszawa 1996.
 10. Rochet J.Ch., Tirole J., Pletform Competition in Two Sided Markets, 26 listopada 2001 r., http://www.dauphine.fr/cgemp/Publications/Articles/TirolePlatform.pdf.
 11. Rochet J.Ch., Tirole J., Two-Sided Markets: A Progress Report, 29 listopada 2005 r., http://idei.fr/doc/wp/2005/2sided_markets.pdf.
 12. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 13. Scherer M.F., Ross D., Industrial Market Structure and Economic Performance, Third Edition. Houghton Mifflin Company, Boston 1990.
 14. Shy O., The Economics of Network Industries, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 15. Stiglitz J.E., Economics of the Public Sektor, second edition, W.W. Norton & Company, Nowy Jork, Londyn 1988.
 16. Tirole J., The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge, Massachusetss, Londyn 1988.
 17. Varian H.R., Markets for information goods, University of California, Berkeley, October 1998, http://www.sims.berkeley.edu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu