BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuź Michał (Louisiana State University, USA)
Tytuł
Anti-historicality of the American Mind : On the Origins of the American Left's and Right's Taste for "General Ideas" and Dislike of History
Antyhistoryczność umysłu amerykańskiego o przyczynach zainteresowania amerykańckiej lewicy i prawicy "ogólnymi problemami" oraz niechęci wobec historii
Źródło
Horyzonty Polityki, 2013, vol. 4, nr 9, s. 27-42, bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Beyond the Horizon
Słowa kluczowe
Politologia, Historia myśli politycznej, Doktryny polityczne
Political science, History of political thought, Political doctrine
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem artykułu jest uchwycenie jednej z zasadniczych cech myśli politycznej, która rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przyjmując znaną tezę o amerykańskiej (politycznej) wyjątkowości, autor stara się znaleźć wspólny mianownik, który istotnie byłby odzwierciedleniem odrębności amerykańskiego politycznego umysłu. Autor stwierdza, iż taką cechą jest radykalna antyhistoryczność amerykańskiego myślenia o polityce. Jest to czynnik głęboko zakorzeniony w przeszłości politycznej i duchowej USA. Wydaje się on podstawowy, gdyż nie ma aż tak przemożnego wpływu na rozwój innych tradycji myśli politycznej; co więcej, również dziś definiuje on w dużym stopniu zarówno amerykańską lewicę, jak i prawicę oraz jest obecny w akademickich rozważaniach i w codziennej działalności politycznej. Przez antyhistoryczność autor rozumie odrzucenie tezy o tym, iż polityka uprawiana w danym społeczeństwie jest zależna od jego poprzednich doświadczeń. Cecha ta wymyka się prostym normatywnym ocenom. Z jednej strony chroni ona bowiem amerykańską politykę od antynomii radykalnego historycyzmu, z drugiej jednak utrudnia USA kontakty z innymi ciałami politycznymi, a więc i prowadzenie efektywnej polityki zagranicznej. Tym niemniej, zrozumienie tego czynnika jest zasadnicze dla wejścia w jakiekolwiek polityczne kontakty z USA. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to capture one of the key features of the political thought that developed in the United States of America. Assuming that the USA's political culture is indeed exceptional, the author attempts to find the common denominator that would reflect the singularity of the American political mind. The author states that such a feature is the radical anti-historicality of the American mode of thinking about politics. It is a phenomenon that is deeply-rooted in the political and spiritual past of the United States and seems to be crucial because it never developed to such an extent in other traditions. Furthermore, even today to a large extent it defines both the American left and right. It is also very much present in academic discussion as well as in ordinary political activities. By anti-historicality the author means the rejection of the thesis that politics within a given society depends on that society's past experience. The phenomenon defies simple normative assessments. On the one hand, it protects American politics from the perils of radical historicism; on the other hand, it hinders the USA's contacts with other political bodies. However, the author concludes that understanding American anti-historicality is crucial when entering into any relations with the USA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, В., 1991, Imagined Communities, Verso, New York.
 2. Andrew, E.G., 2011, Imperial Republics Revolution, War and Territorial Expansion from the English Civil War to the French Revolution, University of Toronto Press, Toronto.
 3. Bell, D., 1989, American Exceptionalism Revisited: the Role of Civil Society, "Public Interest", vol. 95, no. 2, p. 38-56.
 4. Ceaser, J.W., Rakove, J.N., Rosenblum, N.L., Smith, R.M., 2006, Nature and History in American Political Development, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts.
 5. Cheever, S., 2006, American Bloomsbury: Louisa May Alcott, Ralph Waldo Emerson, Margaret Fuller, Nathaniel Hawthorne, and Henry David Thoreau; Their Lives, Their Loves, Their Work, Thorndike Press, Detroit.
 6. Croly, Herbert, 2005, Promise of the American Life, Cosimo Publishing, New York.
 7. Edwards, J., 2007, Sinners in the Hands of an Angry God, Christian Classics Enternal Library, (accessed: 29.11.2013).
 8. Emerson, R.W., 2009a, Self Reliance, in: Essays First Series, (accessed: 27.11.2013).
 9. Emerson, R.W., 2009b, The American Scholar, in: Addresses, (accessed: 27.11.2013).
 10. Federalist (A. Hamilton, J. Madison and J. Jay), 2001, Federalist Papers, Liberty Fund, Indianapolis.
 11. Fukuyama, F., 2004, Neoconservative Moment, "National Interest", vol. 76, no. 2, p. 57-68.
 12. Helprin, M., 2011, Central Proposition, "The Claremont Review", vol. 9, no. 4, p. 10-13.
 13. Howe, I., 1986, American Newness, Culture and Politics in the Age of Emerson, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts.
 14. Jaffa, H., 2009, Crisis of the House Divided, 3rd ed., Chicago University Press, Chicago.
 15. James, W., 1975, Pragmatism, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts.
 16. Kloppenberg, J.T., 1986, Uncerstain Victory; Social Democracy and Progres-sivism in European and American Thought, Oxford University Press, New York.
 17. Lipset, S.M., 1997, American exceptionalism. A double edged sword, W.W. Norton & Company, New York.
 18. Lutz, Donald S, 2011,1984, Relative Influence of European Writers on Late Eighteenth-Century American Political Thought, "American Political Science Review", vol. 78., no 3, p. 189-197.
 19. Mather, С., 1855, Mangnalia Christinis Americana, Silas and Son, Hartford, Google Books, (accessed: 02.11.2012).
 20. McAlister, T., 2011, Tocqueville Problem and the Nature of American Conservatism, "Anamnesis", vol. 1., no.l, p. 64-95.
 21. Podhoretz, N., 2004, World War IV: How It Started, What It Means, and Why We Have to Win, "Commentary", September 2004, (accessed: 02.11.2012).
 22. Radasanu, A., 2011, Modern Foundations of Burke's Conservatism, "Perspectives on Political Science", vol. 40, no.l, p. 16-26.
 23. Rawls, John, 2003, Justice as Fairness, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts.
 24. Strauss, L., 1952, Persecution and the Art of Writing, Free Press, New York.
 25. Thoureau, D., 1995, Waiden, an Annotated Edition, Hughton Mifflin Company, Boston.
 26. Tocqueville, A. de., 2010, Democracy in America: Historical-Critical Edition of De la démocratie en Amérique, 4 vols., trans. J.T. Schleifer, Liberty Fund, Indianapolis.
 27. Voegelin, E., 1987, New Science of Politics, Chicago University Press, Chicago.
 28. Washington, G., 2000, Washington's Farewell Address, Senate Document No. 106-21, Washington, (accessed: 02.11.2012).
 29. Whitman,W., 2008, Leaves of Grass, Project Gutenberg, (accessed: 02.11.2012).
 30. Wood, G.S., 1991, Radicalism of the American Revolution, Vintage Books, New York.
 31. Zuckert, M., 1996, Natural Rights Republic, Notre Dame University Press, Notre Dame.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu