BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Anna, Lelusz Henryk
Tytuł
Audytor wewnętrzny w samorządzie gminnym - podejście badawcze
Internal Auditor in Local Government - Research Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 16, s. 157-167, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Audyt wewnętrzny, Gmina
Local government finance, Internal audit, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych audyt wewnętrzny to niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie działalności jednostki. Kierownik jednostki, w której zgodnie z przepisami prawa powinien być przeprowadzany audyt, jest zobowiązany do wyodrębnienia komórki audytu wewnętrznego i zatrudnienia audytora wewnętrznego (fragment tekstu)

The article presents characteristic of professional profi le of internal auditor such as indispensable qualifi cations, professional ethics and internal auditor's position in organizational structure of local government. The article also presents result of researches in this range as well as statistic professional profi le of internal auditor working in local government in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, NIK Kancelaria Prezesa Rady Ministrów MF MSWiA, Warszawa 2005.
  2. Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (DzU nr 112, poz. 763).
  4. Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl.
  5. The Institute of Internal Auditors: www.iia.org.pl.
  6. The Institute of Internal Auditors Global: www.theiia.org.
  7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU 2005 r., nr 249, poz. 2104).
  8. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 249, poz. 1832).
  9. Żukowski R., Purgat A., Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego, InfoAudit, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu