BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konstantyn Krzysztof
Tytuł
Uprawnienia kontroli kosztów pośrednich poprzez audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Improve of Control the Indirect Costs throw Internal of Audit in Car Transport Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 16, s. 247-255, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania
Słowa kluczowe
Kontrola kosztów, Audyt wewnętrzny, Koszty pośrednie, Transport samochodowy
Cost control, Internal audit, Indirect costs, Motor transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
W XXI wieku istotne jest, jakie instrumenty wykorzystują przedsiębiorstwa, żeby przetrwać i rozwijać się w dłuższej perspektywie czasu. Duży wpływ na to mają koszty, a w szczególności kosztów pośrednich. Również przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej starają się wprowadzać mechanizmy zapobiegające ciągłemu wzrostowi kosztów. Udział kosztów pośrednich, zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych, w kosztach całkowitych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej jest duży i stale wykazuje tendencje rosnące. Istnieje potrzeba ich przewidywania, aby móc umiejętnie zapobiegać ich ciągłemu wzrostowi. Istotnym instrumentem, który mógłby badać efektywność systemu kontroli kosztów jest audyt wewnętrzny.(fragment tekstu)

Today information about indirect costs are very important. In article show of introduce conception of internal audit in car transport enterprises. Very important should be questions, who's auditor ask manager during researching.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa 2007.
  2. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  3. Konstantyn K., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej na potrzeby controllingu, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. Kiziukiewicz T., Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
  4. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, A.W. Placet, Warszawa 2003.
  5. Wnuk-Pel T., Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, red. Sobańska I., Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu