BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielarz Witold (University of Warsaw, Poland), Zborowski Marek (University of Warsaw, Poland), Biernikowicz Aneta (BOC Information Technologies Consulting)
Tytuł
Impact of the Organizational Structure and Culture on Possibilities of Applying Business Process Management
Wpływ struktury i kultury organizacyjnej na zmianę zarządzania zorientowaną procesowo
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (28), s. 9-36, rys., bibliogr. 12 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami biznesowymi, Kultura organizacji, Struktura organizacyjna
Business Process Management (BPM), Corporate culture, Organisational structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest analiza uwarunkowań możliwości usprawniania procesów w organizacji. Początkowe fragmenty pracy poświęcono analizie teoretycznej uwarunkowań zarządzania procesami i jego powiązania z zarządzaniem projektami. Następnie przedstawiono założenia badania wpływu struktury i kultury organizacyjnej na możliwości zastosowań zarządzania procesami biznesowymi. Weryfikacja rozważań teoretycznych oraz założeń badawczych zawarta jest w ostatniej części artykułu, przedstawiającej wyniki wstępne uzyskanych badań oraz wynikające z nich wnioski.(abstrakt oryginalny)

This article mainly aims at analysing determinants of possibilities of improving processes in an organization. The early sections of the study are devoted to a theoretical analysis of the determinants of the process management and its connection with the project management. Then the assumptions of the survey on the impact of the organizational structure and culture on the possibilities of applying business process management are presented. The verification of theoretical deliberations and survey assumptions is included in the last part of the article presenting the initial results of the obtained survey and the resulting conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BPTrends Surveys, Business Process Centers of Excellence - 2012a, www.bptrends.com.
 2. BPTrends Surveys, The State of Business Process Management - 2012b, www.bptrends.com.
 3. Chmielarz W., Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warsaw 2013 (in print).
 4. Handbook on Business Process Management. Introduction, Methods, and Information Systems, ed. J. vom Brocke, M. Rosemann, Springer-Verlag, Heidelberg 2010.
 5. Hensel P., Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2008.
 6. Nosowski A., Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw 2010.
 7. Nowoczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warsaw 2012.
 8. Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 9. Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 10. Stępień P., Wprowadzenie do zarządzania projektami, part I, http://www.skutecznyproject.pl/ artykul.htm?AID=65, February 2012.
 11. The Standish Group, Chaos Summary, West Yarmouth, Massachusetts 2009, p. 1, The Standish Group International, Incorporated, CHAOS Report 2009, http:/blog.standishgroup.com/news, http://www.controlchaos.com/storage/S3D%20First%20Chapter.pdf, November 2012.
 12. Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, red. J. Bogdanienko, W. Piotrowski, PWE, Warsaw 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu