BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Jerzy (Wrocław University of Economics, Poland), Dudycz Helena (Wrocław University of Economics, Poland), Dyczkowski Mirosław (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Specification of Financial Knowledge - the Case of Intelligent Dashboard for Managers
Podejście do reprezentacji wiedzy finansowej na przykładzie inteligentnego kokpitu dla menedżerów
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (28), s. 56-76, rys., tab. bibliogr. 32 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Finanse, Wiedza, Mapa pojęć, Kokpit menedżerski
Finance, Knowledge, Topic map, Management dashboard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podejście do reprezentacji wiedzy finansowej zastosowane w tworzonym inteligentnym kokpicie dla menedżerów w projekcie InKoM. Dobór obszarów wiedzy koncentruje się na podstawowych pojęciach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami mikro, małymi i średnimi. W tym celu opracowano sześć ontologii opisujących obszary: system wczesnego ostrzegania, kompleksowy pomiar ryzyka, szacowanie Cash Flow at Risk, ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, rynków finansowych i ogólną wiedzę ekonomiczno-finansową. W artykule przedstawiono zastosowany w projekcie InKoM proces tworzenia ontologii, szczególnie koncentrując się na etapie zapisania jej w sposób formalny w edytorze Ontopia. Opis ten zilustrowano na przykładzie tworzenia ontologii Credit Scoring.(abstrakt oryginalny)

The article presents the approach to the definition the financial knowledge used for an Intelligent Dashboard for Managers. The content of the knowledge is focused on essential concepts related to the management of micro, small and medium enterprises. Knowledgebased functions, not previously available in commercial systems, increase the quality, effectiveness, and efficiency of the decision-making process. The Intelligent Dashboard for Managers contains six ontologies describing areas of Cash Flow at Risk, Comprehensive Risk Measurement, Early Warning Models, Credit Scoring, Financial Market, and General Financial Knowledge. In the article we presented the process, used in the InKoM project, of creating ontology, particularly the stage of encoding ontology in a formal way in Ontopia. This description was illustrated with the example of creating ontology of Credit Scoring.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed K., Moore G., Applying topic maps to applications, "The Architecture Journal" 2006, January, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb245661.aspx.
 2. Almeida M.B., Barbarosa R.R., Ontologies in knowledge management support: A case study, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2009, no. 10 (60), pp. 2032-2047.
 3. Architektura system. TETA Business Intelligence. Materiały informacyjne, UNIT4 TETA Business Intelligence Center, Wrocław 2011.
 4. Arndt H., Graubitz H., Jacob S., Topic map based indicator system for environmental management systems, 2008, http://www.iai.fzk.de/Fachgruppe/GI/litArchive.
 5. Desai V.S., Convay D.G., Crook J.N., Overstreet G.A., Credit scoring models in the credit union environment using neural networks and genetic algorithms, "IMA Journal of Mathematics Applied in Business and Industry" 1997, no. 8, pp. 323-346.
 6. Dudycz H., Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 7. Dudycz H., Research on usability of visualization in searching economic information in topic maps-based application for return on investment indicator, [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2011. Intelligent Technologies and Applications, eds. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wroclaw University of Economics Research Papers no 206, Wrocław 2011a, pp. 45-58.
 8. Dudycz H., The concept of using standard topic map in Business Intelligence system, [in:] Proceedings of the 5th International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2012, eds. D. Birov, Y. Todorova, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria 2012, ISBN 978-954-07-3346-3, pp. 228-235.
 9. Dudycz H., Visual analysis of economical ratios in Du Pont model using topic maps, [in:] Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2011, eds. R. Polenakovik, B. Jovanovski, T. Velkovski, National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, Ohrid-Skopje, Macedonia 2011b, Book of abstract, ISBN 978-608-65144-1-9, p. 39 & CD with full papers ISBN 978-608-65144-2-6, pp. 277-284.
 10. Fishelson-Holstine H., Case studies in credit risk model development, [in:] Credit risk modeling, ed. E. Mays, Glenlake Publishing, Chicago 1998, pp. 169-180.
 11. Fung R., Lucas A., Oliver R., Shikaloff N., Bayesian networks applied to credit scoring, [in:] Proceedings of Credit Scoring and Credit Control V, Credit Research Centre, University of Edinburgh 1997.
 12. Gibcus P., Vermeulen P.A.M., Jong J.P.J., Strategic decision making in small firms: A taxonomy of small business owners, "International Journal of Entrepreneurship and Small Business" 2009, vol. 7, no. 1, pp. 74-91.
 13. Gomez-Perez A., Corcho O., Fernandez-Lopez M., Ontological engineering: With examples from the areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web, Springer-Verlag, London 2004.
 14. Grant B.L., Soto M., Topic maps, RDF Graphs, and ontologies visualization, [in:] Visualizing the Semantic Web. XML-based Internet and information visualization, second edition, eds. V. Geroimenko C., Chen, Springer-Verlag, London 2010, pp. 59-79.
 15. Hand D.J., Henley W.E., Statistical classification methods in consumer credit, "Journal of the Royal Statistical Society" 1997, Series A 160, pp. 523-41; full text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (83).
 16. Korczak J., Dudycz H., Approach to visualization of financial information using topic maps, [in:] Information Management, eds. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdansk University Press, Gdansk 2009, pp. 86-97.
 17. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Design of financial knowledge in dashboard for SME managers, [in:] Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), eds. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2013, pp. 1123-1130.
 18. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Intelligent dashboard for SME managers. Architecture and functions, [in:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, eds. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2012a, pp. 1003-1007.
 19. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Intelligent decision support for SME managers - project InKoM, [in:] Business Informatics, eds. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wroclaw University of Economics Research Papers 2012b, no 3 (25), pp. 84-96.
 20. Librelotto G.R., Azevedo R.P., Ramalho J.C., Henriques P.R., Topic maps constraint languages: Understanding and comparing, "International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems" 2009, vol. 1, no. 3/4, pp. 173-181.
 21. Nelson G.S., Business Intelligence 2.0: Are we there yet?, SAS Global Forum 2010, http://support.sas.com/resources/papers/proceedings10/040-2010.pdf.
 22. Noy F.N., McGuinness D.L., Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology, 2005, http://www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontology101/ontology101-noy-mcguinness.html.
 23. Olszak C., Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence, [in:] Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, eds. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski, "Problemy Zarządzania", zeszyt specjalny 2011, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, pp. 85-96.
 24. Pimentel M.P., Suárez J., Caparrini F.S., Topic maps for philological analysis, [in:] Linked Topic Maps. Fifth International Conference on Topic Maps Research and Applications, TMRA 2009, eds. L. Maicher, L.M. Garshol, Leipziger Beiträge zur Informatik, Band XIX, Leipzig, pp. 29-39.
 25. Raden N., Business Intelligence 2.0: simpler, more accessible, inevitable, February 01, 2007, http://www.informationweek.com/news/software/bi/197002610.
 26. Sell D., Cabral L., Motta E., Domingue J., Pacheco R., Adding semantics to Business Intelligence, 2008, http://dip.semanticweb.org/documents/WebSpaperOUV2.pdf.
 27. Smolnik S., Erdmann I., Visual navigation of distributed knowledge structures in groupware - base organizational memories, "Business Process Management Journal" 2003, vol. 9, no. 3, pp. 261-280.
 28. TETA Business Intelligence, UNIT4 TETA Business Intelligence Center, http://tetabic.eu/pl/aplikacja.html.
 29. Uschold M., Gruninger M., Ontologies: Principles, methods and applications, "Knowledge Engineering Review" 1996, vol. 11, no. 2, pp. 93-155.
 30. We change data into knowledge. TETA Business Intelligence. Materiały informacyjne UNIT4 TETA Business Intelligence Center, Wrocław 2011.
 31. Wise L., The emerging importance of data visualization, part 1, October 29, 2008, http://www.dashboardinsight.com/articles/business-performance-management/the-emerging-importance-of-data-visualization-part-1.aspx.
 32. Yobas M.B., Crook J.N., Ross P., Credit scoring using neural and evolutionary techniques, Working Paper no. 97/2, Credit Research Centre, University of Edinburgh 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu