BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Relich Marcin (University of Zielona Gora, Poland)
Tytuł
Knowledge Discovery from an ERP Database in the Context of New Product Development
Pozyskiwanie wiedzy z bazy danych systemu ERP w aspekcie opracowania nowego produktu
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (28), s. 100-111, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Zarządzanie wiedzą, Bazy danych
Project management, Knowledge management, Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania bazy danych systemu ERP do identyfikacji zmiennych, które istotnie wpływają na czas realizacji poszczególnych faz projektu. W tekście przedstawiono wybrane metodyki dotyczące procesu odkrywania wiedzy z baz danych oraz model pozyskiwania wiedzy z baz danych systemu ERP. Zaprezentowane podejście jest dedykowane dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które wykorzystują system ERP do monitorowania etapów opracowania nowego produktu. Przykład obejmuje cztery fazy procesu odkrywania wiedzy, tj. wybór danych, transformację danych, drążenie danych i interpretację wyników. Spośród technik drążenia danych został wybrany system rozmyto neuronowy, którego zadaniem jest szukanie relacji dotyczących zakończonych projektów i innych danych zgromadzonych w systemie ERP.(abstrakt oryginalny)

This paper is aimed at using an ERP database to identify the variables that have a significant influence on the duration of a project phase. In the paper, some methodologies of the knowledge discovery process are compared and a model of knowledge discovery from an ERP database is proposed. The presented approach is dedicated for the industrial enterprises that use an ERP system to plan and control the development of new products. The example contains four stages of the knowledge discovery process, such as data selection, data transformation, data mining, and the interpretation of patterns. Among data mining techniques, a fuzzy neural system is chosen to seek relationships between data from completed projects and other data stored in an ERP system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Advanced product quality planning and control plan. Reference Model, Carwin Continuous Ltd., Essex 1994.
 2. Azar A.T., Adaptive neuro-fuzzy systems, [in:] Fuzzy systems, InTech 2010.
 3. Bagiński J., Rostański M., The modeling of business impact analysis for the loss of integrity, confidentiality and availability in business processes and data, "Theoretical and Applied Informatics" 2011, vol. 23, no. 1, pp. 73-82.
 4. Cabena P., Hadjinian P., Stadler R., Verhees J., Zanasi A., Discovering Data Mining: From Concepts to Implementation, Prentice Hall, 1998.
 5. Cheng M.Y., Tsai H.C., Sudjono E., Evolutionary fuzzy hybrid neural network for project cash flow control, "Engineering Applications of Artificial Intelligence" 2010, vol. 23, pp. 604-613.
 6. Chien S.C., Wang T.Y., Lin S.L., Application of neuro-fuzzy networks to forecast innovation performance, "Expert Systems with Applications" 2010, vol. 37, pp. 1086-1095.
 7. Colmenares G.L., Perez R., A data reduction method to train, test, and validate neural networks, Proceedings of IEEE, Southeastcon 1998, pp. 277-280.
 8. Davenport T., Putting the enterprise into the enterprise system, "Harvard Business Review", July-August 1998, pp. 121-131.
 9. Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., Smith P., From data mining to knowledge discovery in databases, "American Association for Artificial Intelligence", Fall 1996, pp. 37-54.
 10. Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa: metody i techniki, red. M. Nycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 11. Han J., Kamber M., Data Mining. Concepts and Techniques, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 2006.
 12. Imtiaz A., Kibria M.G., Modules to optimize the performance of an ERP based integrated information system, IEEE International Conference on Informatics, Electronics & Vision, 2012, pp. 598-601.
 13. Marban O., Mariscal G., Segovia J., A data mining & knowledge discovery process model, [in:] Data Mining and Knowledge Discovery in Real Life Applications, I-Tech, Vienna 2009.
 14. May J., Dhillon G., Caldeira M., Defining value-based objectives for ERP systems planning, "Decision Support Systems" 2013, vol. 55, pp. 98-109.
 15. Relich M., A decision support system for alternative project choice based on fuzzy neural networks, "Management and Production Engineering Review" 2010, vol. 1, no. 4, pp. 46-54.
 16. Relich M., Project prototyping with application of CP-based approach, "Management", 2011, vol. 15, no. 2, pp. 364-377.
 17. Zeng J., An M., Smith N.J., Application of a fuzzy based decision making methodology to construction project risk assessment, "International Journal of Project Management" 2007, vol. 25, pp. 589-600.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu