BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanek Stanisław (The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Poland), Wartini-Twardowska Jolanta (University of Economics in Katowice, Poland), Twardowski Zbigniew (CONSORG SA,)
Tytuł
Development of Research on DSS Meta-Design Methodology
Rozwój badań nad metodyką metaprojektowania SWD
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (28), s. 124-147, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Architektura, Oprogramowanie
Enterprises, Architecture, Software
Uwagi
streszcz., summ. ; [Artykuł dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach zrealizowanego projektu badawczego o nr rej. NN 113 364 740.]
Abstrakt
Podejście architekturalne wyznacza jedną ze ścieżek rozwoju, jakimi może podążyć wprowadzona do dziedziny SWD przez Moore'a i Changa metodyka metaprojektowania. Większość rozważań nad architekturą SWD wychodzi od paradygmatu DDM (dane- dialog-modelowanie) (lub się do niego odnosi), sformułowanego przez Sprague'a i Carlsona. Badania prowadzone przez autorów w latach 80. XX wieku na rzecz kilku polskich przedsiębiorstw wskazały na potrzebę poszerzenia tego paradygmatu. Proponowane przez nich rozwiązanie zmierza zatem do wzbogacenia metodyki metaprojektowania SWD. Celem artykułu jest też zaprezentowanie wyników autorskich badań nad rozwiązaniem, które od ponad dziesięciolecia funkcjonuje w dużych przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

One of the ways that meta-design methodology, introduced into the DSS area by Moore and Chang, can be further advanced thanks to the DSS architecture approach. The seminal Sprague-Carlson DSS design paradigm (Data-Dialog-Modeling) underlies or underpins most discussions of DSS architectures. Research done by the authors for several Polish business enterprises in the 1980s indicated the need to extend the Sprague-Carlson architecture. Their proposed solution thus seeks to enhance the original meta-design DSS methodology. The paper aims to present the findings of the authors' research efforts focusing on a solution which has been in effect for over a decade in large enterprises as well as in capital groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam F., Experimentation with organisation analyser, a tool for the study of decision making networks in organisations, [in:] Implementing Systems for Supporting Management Decisions, eds. P. Humphreys, L. Bannon, A. McCosh, P. Migliarese, J-C. Pomerol, Chapman & Hall, London 1996, pp. 1-20.
 2. Averweg U., Decision support systems and decision-making processes, [in:] Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, eds. F. Adam, P. Humphreys, Information Science Reference, Hershey-New York 2008, pp. 218-224.
 3. Basandra S., Software Architecture, Data Structures, Algorithms, Programming and Testing Questions and Answers, Basandra Books, California 2013.
 4. Bobosatu F., Duta L., Environment web-based decision support system, [in:] ETECA'09: Proceedings of the 1st International Workshop on Energy, Transport and Environment Control Applications, ed. G.F. Florin, Expert Publishing House, Bucarest 2010, pp. 21-30.
 5. dssresources.com, (23 August 2013).
 6. El-Gayar O.E., Deokar A.V., Tao J., DSS-CMM: A capability maturity model for DSS development processes, [in:] Engineering Effective Decision Support Technologies. New Models and Applications, ed. D. Power, PA: IGI Global, Hershey 2013.
 7. Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, Eds. F. Adam, P. Humphreys, Information Science Reference, Hershey-New York 2008.
 8. Fanti M.P., Iacobellis G., Georgoulas G., Stylios C., Ukovich W., A decision support system for intermodal transportation networks management, [in:] Proceedings of the 24th European Modeling and Simulation Symposium - EMSS 2012, eds. F. Breitenecker, A.G. Bruzzone, E. Jimenez, F. Longo, Y. Merkuryev, B. Sokolov, Rende 2012, pp. 150-155.
 9. Fischer G., End user development and meta-design: Foundations of participation, "Journal of Organizational and End User Computing" 2010, vol. 22, no. 1, pp. 52-82.
 10. Fischer G., Giaccardi E., Meta-design: A framework for the future of end-user development, [in:] End User Development - Empowering People to Flexibly Employ Advanced Information and Communication Technology, eds. H. Lieberman, F. Paterno, V. Wulf, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2004.
 11. Fry T., Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice, Berg, Oxford 2009.
 12. Hevner A.R., Hatterjee S., Design research in information systems, Series: Integrated Series in Information Systems 2010, vol. 22.
 13. Holsapple C.W., DSS architecture and types, [in:] International Handbooks on Information Systems. Handbook on Decision Support Systems 1 - Basic Themes, eds. F. Burstein, C.W. Holsapple, Springer, Berlin-Heidelberg 2008, pp. 163-190.
 14. Klein M., Methlie L.B., Knowledge-based Decision Support Systems with Applications in Business, John Wiley & Sons, Chichester 1995.
 15. Marston S., Lia Z., Bandyopadhyaya S., Zhanga J., Ghalsasi A., Cloudcomputing - the business perspective, "Decision Support System", April 2011, vol. 51, issue 1, pp. 176-189.
 16. Moore J.H., Chang M.G., Meta design considerations in building DSS, [in:] Building Decision Support Systems, ed. J.L. Bennett, Addison Wesley, Reading 1983, pp. 173-204.
 17. Power D.J., Defining decision support constructs, [in:] DSS in the Uncertainty of the Internet Age, eds. T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski, AE Katowice, Katowice 2003, pp. 51-61.
 18. Power D.J., Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers, Quorum Books, Westport, Connecticut 2002.
 19. Power D.J., Decision Support, Analytics, and Business Intelligence, Business Expert Press, New York 2013.
 20. Ren M., Zhang H., SOA Based decision support system in locomotive lean-MRO practice, [in:] Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 163, Proceedings of the 2012 International Conference on Cybernetics and Informatics, ed. S. Zhong, Springer Science+Business Media, New York 2013, pp. 1239-1248.
 21. Sprague R.H., Carlson E., Building Effective Decision Support Systems, Upper Saddle River, Prentice-Hall, New York 1982.
 22. Sprague R.H., Watson H.J., Decision Support for Management, Upper Saddle River, Prentice-Hall, New York 1996.
 23. Stanek S., Links between executive support and worker support: software agents for network management, [in:] Context Sensitive Decision Support Systems, eds. D. Berkeley, G. Widmeyer, P. Brezilion, V. Rajkovic, International Federation for Information Processing IFIP, Chapman&Hall, 1998, pp. 227-246.
 24. Stanek S., "Ubiquitous Computing Infrastructure as a Basis for Creativity Support." In: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 212: Bridging the Socio-technical Gap in Decision Support Systems, A. Respicio, F. Adam, G. Phillips-Wren, C. Teixeira, J. Telhada (Eds), IOS Press, 2010, pp. 99-108.
 25. Stanek S., Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania organizacji, Prace Naukowe AE Katowice, Wydawnictwo Uczelniane AE Katowice, Katowice 1999.
 26. Stanek S., Sroka H., The Double Loop Pattern of Knowledge Development in/for DSS Research, [in:] Decision Support through Knowledge Management, eds. S. Carlsson, P. Brezillon, P. Humphreys, B. Lundberg, A. McCosh, V. Rajkovic, Department of Computer Systems Sciences, University of Stockholm and Royal Institute of Technology, Stockholm 2000, pp. 349-367.
 27. Stanek S., Twardowska J., Twardowski Z., The DDMKCC Decision Support Architecture in the Light of Case Studies, [in:] Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 1, Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2013, pp. 1169-1176.
 28. Turban E., Aronson J.E., Decision Support Systems and Intelligent Systems, Upper Saddle River, Prentice Hall, New York 2001.
 29. Twardowski Z., Wartini-Twardowska J., Stanek S., A decision support system based on DDMCC paradigm for strategic management of capital groups, [in:] Advanced Information Technologies for Management AITM 2011 - Intelligent Technologies and Applications, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 206, eds. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
 30. Vahidov R., Situated decision support approach for managing multiple negotiations, [in:] Negotiation and Market Engineering. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 2, eds. N.R. Jennings, G. Kersten, A. Ockenfels, C. Weinhardt, Berlin, Springer, Heidelberg 2007, pp. 179-189.
 31. Vahidov R., Kersten G.E., Decision station: Situating decision support systems, "Decision Support Systems" 2004, vol. 38, no. 2, pp. 283-303.
 32. Wartini-Twardowska J., Twardowski Z., Proces konsolidacji budżetów finansowych w strategicznym zarządzaniu grupą kapitałową, Zeszyty Naukowe no. 534, series: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia vol. 17, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, pp. 613-627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu