BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gusev Marjan (Saints Cyril and Methodius University), Kiroski Kiril (Saints Cyril and Methodius University), Ristov Sasko (Saints Cyril and Methodius University)
Tytuł
An e-Ordering and e-Invoicing Cloud Solution
E-zamówienia i e-fakturowanie. Rozwiązanie typu cloud computing
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (29), s. 51-75, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Aplikacje internetowe, Rachunkowość, Chmura obliczeniowa
Internet application, Accounting, Cloud computing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia nowe rozwiązanie typu cloud computing dla systemów e-zamówień i e-fakturowania. Mamy do czynienia z kilkoma problemami w procesie migracji istniejących aplikacji internetowych w chmurze, takimi jak: reorganizacja proponowanego modelu non-cloud oraz definicja modułów oprogramowania, które mogą komunikować się w dynamicznym środowisku. W procesie projektowania wyróżniono dwa rodzaje modułów oprogramowania: statyczne i dynamiczne. Podział ten opiera się na wymaganym poziomie elastyczności i skalowalności, jak również na powiązaniu z odpowiednim modułem (narzędziem). Implementując swoją propozycję, autorzy opracowali wskaźniki do określenia wymaganych warunków do aktywacji dodatkowych zasobów w chmurze lub dezaktywacji już używanych zasobów. Wynikiem tego procesu jest konstrukcja nowego, efektywnego kosztowo rozwiązania o zwiększonej dostępności i wydajności w porównaniu z modelami typu non-cloud. W pracy wskazano zalety i wady rozwiązania opartego na chmurze oraz omówiono cechy, które powodują unikalność zaproponowanego podejścia.(abstrakt oryginalny)

This paper addresses a new cloud solution for e-Ordering and e-Invoicing solution. We faced several challenges in the process of the migration of the existing web application on the cloud, such as the reorganization of the proposed non-cloud model and the definition of the software modules that can communicate in a dynamic environment. In the design process we classified two kinds of software modules: static and dynamic. The classification is based on the level of required elasticity and scalability, as well as the activity that is associated with the corresponding module (tool). To finalize the implementation of this idea, we have developed indicators to determine the required conditions for the activation of additional cloud resources or the deactivation of the involved resources. The result of this design process is a new cost-effective solution with increased availability and performance compared to the non-cloud model. We also recognized the advantages and disadvantages of such a cloud solution, and discussed the characteristics that make our approach unique.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amazon Ec2, http://aws.amazon. com/ec2/ [accessed: May 2013].
 2. Armbrust M., Fox A., Griffith R., Joseph A., Katz R., Konwinski A., Lee G., Patterson D., Rabkin A., Stoica I., A view of cloud computing, "Communications of the ACM" 2010, vol. 53, no. 4, pp. 50-58.
 3. Barham P., Dragovic B., Fraser K., Hand S., Harris T., Ho A., Neugebauer R., Pratt I., Warfield A., Xen and the art of virtualization, "ACM SIGOPS Operating Systems Review" 2003, vol. 37, no. 5, pp. 164-177.
 4. Bof F., Previtali P., National models of public (e)-Procurement in Europe, "Journal of E-Government Studies and Best Practices" 2010 , vol. 5, pp. 1-14.
 5. Boss G., Malladi P., Quan D., Legregni L., Hall H., Cloud computing, IBM white paper, vol. 1369, 2007.
 6. Carayannis E.G., Popescu D., Profiling a methodology for economic growth and convergence: learning from the EU e-Procurement experience for central and eastern European countries, "Technovation" 2005, vol. 25, no. 1, pp. 1-14, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497203000713.
 7. CEN/ISSS Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe (CENBII) Specifications, http://www.cen.eu/cwa/bii/specs/ [accessed: January 2013].
 8. Crosby S., Brown D., The Virtualization Reality: Are hypervisors the new foundation for system software?, "ACM queue - Computer Architecture", December 2006, vol. 4, no. 10, http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1189289.
 9. European Committee for Standardization, http://www.cen.eu/ [accessed: January 2013].
 10. Frankel D.S., Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing, 2003.
 11. Google Compute Engine, http: //cloud.google.com/pricing/ [accessed: May 2013].
 12. GTSI Corporation White Paper, Cloud Computing: Building a Framework for Successful Transition, 2009.
 13. Gusev M., Ristov S., Velkoski G., a Simjanoska M., Optimal resource allocation to host web services in cloud, [in:] Cloud Computing (CLOUD), 2013 IEEE 6th International Conference on June 2013.
 14. Ho J.-H., Luo M.-Y., Yan, C.-S., Building a scalable digital learning system on server clusters, "J. Inf. Sci. Eng." 2007, vol. 23, no. 3, pp. 803-819.
 15. http://www.peppol.eu/work_in_progress.
 16. IBM White paper, Virtualization in education, 2007, http://www-07.ibm.com/solutions/in/education/ download/Virtualizationn%20inn%20Education.pdf.
 17. Intel White Paper, Architecting Software as a Service for the Enterprise, October 2009.
 18. Kiroski K., Kostoska M., Gusev M., Ristov S., Growth rate analysis of e-Government development, Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics, ser. BCI '12. Novi Sad, Serbia: ACM, 2012, pp. 106-111.
 19. Kiroski K., Gusev M., Kostoska M., Risto, S., Modifications and improvements on CEN/BII profiles, [in:] Advances in Intelligent and Soft Computing, Proceedings of ICT Innovations 2011, ed. L. Kocarev, vol. 150, Springer, pp. 395-404.
 20. Koh Y., Knauerhase R., Brett P., Bowman M., Wen Z., Pu C., An analysis of performance interference effects in virtual environments, [in:] ISPASS 2007, IEEE Int. Symp. on April 2007, pp. 200 -209.
 21. Lloyd W., Pallickara S., David O., Lyon J., Arabi M., Rojas K., Migration of multi-tier applications to infrastructure-as-a-service clouds: An investigation using kernel-based virtual machines, [in:] Grid Computing (GRID), 2011, 12th IEEE/ACM International Conference on 2011, 2011, pp. 137-144.
 22. Mell P., Grance T., The NIST definition of cloud computing (draft), NIST special publication, 2011, 800(145), 7.
 23. Microsoft Windows Azure, http: //www.windowsazure.com/pricing/ [accessed: May 2013]
 24. PEPPOL, http://www.peppol.eu [accessed: February 2013].
 25. Ristov S., Gusev M., Armenski G., Bozinoski K., Velkoski G., Architecture and organization of e-Assessment cloud solution, [in:] Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2013 IEEE, March 2013.
 26. Ristov S., Velkoski G., Gusev M., Kiroski K., Compute and Memory Intensive Web Service Performance in the Cloud, [in:] ICT Innovations 2012, ser. Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 257, eds. S. Markovski, M. Gusev, Springer Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 215-224.
 27. Singer M., Konstantinidis G., Roubik E., Beffermann E., Does e-Procurement Save the State Money, "Journal of Public Procurement" 2009, vol. 9, no. 1, pp. 58-78.
 28. Trkman, P., McCormack K., Estimating the benefits and risks of implementing e-Procurement, "Engineering Management, IEEE Transactions" 2010, vol. 57, no. 2, pp. 338-349.
 29. VMware White Paper, Eight Key Ingredients for Building an Internal Cloud, 2009.
 30. Walker G., Cloud computing fundamentals: A different way to deliver computer resources, http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-cloudintro/index.html [accessed: December 2010].
 31. Wang L., Tao J., Kunze M., Castellanos A., Kramer D., Karl W., Scientific cloud computing: Early definition and experience, [in:] High Performance Computing and Communications, 2008. HPCC'08, 10th IEEE International Conference on IEEE, 2008, pp. 825-830.
 32. Warr W.A., Cloud Computing, November 2009.
 33. Williams B., Reese G., The Economics of Cloud Computing. Cisco Systems, 2012.
 34. Wischik D., Handley M., Bagnulo Braun M., The resource pooling principle, "ACM SIGCOMM Computer Communication Review" October 2008, vol. 38, no. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu