BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego na przykładzie branży budowlanej. Analiza dostępnych instrumentów zabezpieczających
Weather Risk Management in Companies in Łódź Region as an Example of the Construction Industry. An Analysis of Available Hedging Instruments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 297, s. 224-233, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju
Słowa kluczowe
Ryzyko pogodowe, Ubezpieczenia
Weather risk, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania wskazują, iż warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na przychody osiągane przez przedsiębiorstwa. Pojawia się pytanie, czy istnieje instrument bądź grupa instrumentów, które pozwalają zabezpieczyć prowadzoną działalność przed katastroficznym i niekatastroficznym ryzykiem pogodowym. Celem artykułu jest analiza podmiotów gospodarczych branży budowlanej pod kątem wykorzystania pogodowych instrumentów zabezpieczających. Aby odpowiedzieć na postawione pytania badawcze, przeprowadzono badanie metodą CAWI wśród 25 podmiotów branży budowlanej regionu łódzkiego. Z przeprowadzonego badania wynika, że firmy branży budowlanej dostrzegają problem negatywnego wpływu warunków pogodowych na prowadzoną działalność, jednak mimo to nie podejmują czynności zabezpieczających. Główną przyczyną ich bierności jest brak znajomości dostępnych instrumentów oraz przeświadczenie o nieuchronności pogody. Ponadto dokonano analizy rynku pod kątem identyfikacji dostępnych form zabezpieczenia działalności przed ryzykiem pogodowym.(abstrakt oryginalny)

Research indicates that weather conditions have a significant impact on the revenues generated by the company. The question is if there is an instrument or a group of instruments that allow to protect the business against catastrophic and not catastrophic weather risk. The purpose of this article is to analyze the building industry businesses for the use of hedging weather instruments. To answer the research questions the study among 25 entities belonging to the construction industry in Łódź region using CAWI method was conducted. This study shows that companies belonging to the construction industry notice the problem of negative impact of weather conditions on conducted activities but do not take preventive actions. The main reason of their passivity is not knowing of available instruments and a conviction of weather inevitability. Moreover, the article analyses the market paying attention to the identification of available forms of protection of activities against weather risk(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dischel R., Barrieu P., Financial Weather Contracts and Their Application in Risk Management. In Climate Risk and The Weather Market - Financial Risk Management with Weather Hedges, UK: Risk Books, London 2002.
  2. Hurduzen G., Constantin L., Several aspects regarding weather and weather derivatives, "The Romanian Economic Journal" 2008 (1).
  3. Jankowski P., Wojciechowska K., Specyfika ryzyka katastroficznego w działalności rolnej, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, PTE, Toruń 2010.
  4. Preś J., Wybrane metody oceny ofert zabezpieczenia finansowego częściowego lub całkowicie opartego na indeksach pogody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2009.
  5. Zalewski G., Kontrakty terminowe w praktyce, WIG Press, Warszawa 2006.
  6. www.consus.eu/pl/derywaty_pogodowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu