BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Dariusz (Institute of Innovative Technologies EMAG)
Tytuł
Computer-aided Tool Based on Common Criteria Related Design Patterns
Komputerowe narzędzie wspomagające oparte na wzorcach projektowych zgodnych ze wspólnymi kryteriami
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (29), s. 111-127, rys., bibliogr. 29 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Postępowanie dowodowe, Projektowanie systemów informatycznych, Komputerowe wspomaganie projektowania
Evidence proceeding, Information system design, Computer aided design
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje wyniki projektu badawczo-rozwojowego, którego celem było opracowanie komputerowego narzędzia do wspomagania rozwoju produktów informatycznych z wbudowanymi zabezpieczeniami. Narzędzie gwarantuje, że wszystkie środki zabezpieczające są implementowane w produkcie zgodnie z wymaganiami standardu ISO/IEC 15408 "Wspólne Kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych" (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation). Aktualnie funkcjonuje kilka ograniczonych rozwiązań, które wspomagają projektantów w używaniu metodyki Common Criteria. Zaproponowane narzędzie wspomaga trzy podstawowe procesy: projektowania zabezpieczeń, projektowania produktu oraz oceny produktu, jak również wspomaga opracowanie specjalnej dokumentacji dowodowej bazującej na wzorcach projektowych. Projektanci użyli komputerowego narzędzia w trakcie projektowania oprogramowania i rozwiązań sprzętowych, wykazali też, że narzędzie ułatwia i przyspiesza realizację procesów rozwojowych produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)

The paper describes the results of an R&D project whose aim was to work out a computer tool supporting the development of IT products with built-in security features. The tool ensures that all security measures are applied into a product with regards to the requirements of the ISO/IEC 15408 standard (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation). Nowadays there are only a few, limited solutions which support developers in using the Common Criteria methodology. The proposed tool supports three basic processes: security development, product development, and product evaluation as well as writing special evidence documents based on design patterns. Developers used the tool in software- and hardware projects and demonstrated it facilitates and speeds up the development processes of IT security-enhanced products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński J., Białas A., Validation of the software supporting information security and business continuity management processes, [in:] Complex Systems and Dependability, AISC, vol. 170, eds. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, J. Kacprzyk, , Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2012, pp. 1-18.
 2. Białas A., Common Criteria related security design patterns for intelligent sensors - knowledge engineering-based implementation, \"SENSORS\", vol. 11, issue 8, DOI: 10.3390/s110808085, 2011a, pp. 8085-8114.
 3. Białas A., How to develop a biometric system with claimed assurance, IEEE Xplore Digital Library, in press, 2013.
 4. Białas A., Patterns improving the Common Criteria compliant IT security development process, [in:] Dependable Computer Systems, AISC, vol. 97, eds. W. Zamojski, J. Kacprzyk, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, pp. 1-16.
 5. Białas A., Security-related design patterns for intelligent sensors requiring measurable assurance, \"Electrical Review\" 2009, vol. 85 (R. 85), no. 7/2009, ISSN 0033-2097, pp. 92-99.
 6. Białas A., Semiformal Common Criteria compliant IT security development framework, \"Studia Informatica\" 2008, 29, no. 2B(77).
 7. Białas A., Specification means definition for the Common Criteria compliant development process - an ontological approach, [in:] Complex Systems and Dependability, AISC, vol. 170, eds. W. Zamojski, J. Kacprzyk, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, ISBN 978-3-642-30662-4, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2012, pp. 37-54.
 8. Broja A., Cała D., Małachowski M., Śpiechowicz K., Szczurek A., Zastosowanie metodyki Common Criteria podczas procesu projektowania urządzeń na przykładzie czujnika gazometrycznego, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, MIAG 5 (483), Katowice 2011, pp. 12-18.
 9. CC Part 1, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (Version 3.1, Revision 4) Part 1: Introduction and general model (ISO/IEC 15408-1), CCMB, September 2012.
 10. CC Part 2, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (Version 3.1, Revision 4) Part 2: Part 2: Security functional requirements (ISO/IEC 15408-2), CCMB, September 2012.
 11. CC Part 3, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (Version 3.1, Revision 4) Part 3: Part 3: Security assurance requirements (ISO/IEC 15408-3), CCMB, September 2012.
 12. CC Portal, http://www.commoncriteriaportal.org/ [accessed July 2013].
 13. Certification Report - BSI-DSZ-CC-0694-2012, SmartApp SIGN 2.2 from Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., BSI (ger. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Bonn, 6 February 2012.
 14. Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (Version 3.1, Revision 4) Evaluation Methodology, CCMB, September 2012.
 15. Guidelines for developer documentation according to Common Criteria Version 3.1, BSI (ger. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), 2007.
 16. Guidelines for evaluation reports according to Common Criteria Version 3.1, Version 2.00 for CCv3.1 rev. 3, BSI (ger. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), 2010.
 17. Higaki W.H., Successful Common Criteria evaluations. A practical guide for vendors, Create Space Independent Publishing Platform, 2010.
 18. Horie D., Yajima K., Azimah N., Goto Y., Cheng J., GEST: A generator of ISO/IEC15408 Security Target templates, [in:] Computer and Information Science, eds. R. Lee., G. Hu, H. Miao, SCI 208, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009, pp 149-158.
 19. International Common Criteria Conference (13th), http://www.iccc2012paris.com/en/, Paris 2012 [accessed: July 2013].
 20. ISO/IEC TR 15446 - Information technology - security techniques - guide for the production of Protection Profiles and Security Targets, JTC 1/SC27, Berlin 2009.
 21. ITSEC - Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC): Preliminary Harmonized Criteria. Document COM(90) 314, Version 1.2, Commission of the European Communities, June 1991.
 22. Jackson W., Under attack, GCN, http://gcn.com/articles/2007/08/10/under-attack.aspx, August 10, 2007.
 23. Kane I., Automated tools for supporting CC design evidence, [in:] 9th International Common Criteria Conference, Jeju 2008.
 24. Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, ed. A. Białas, ISBN 978-83-932737-8-2, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2012.
 25. Rogowski D., Software Implementation of Common Criteria Related Design Patterns, IEEE Xplore Digital Library (to be published), 2013.
 26. Rogowski D., Nowak P., Pattern based support for Site Certification [in:] Complex Systems and Dependability, AISC, vol. 170, pp. 179-193, eds. W. Zamojski, et. al., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2012.
 27. The PP/ST guide, Version 1, Revision 6.2, BSI (ger. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), August 2007.
 28. Trusted-labs, www.trusted-labs.com, [accessed: May 2013].
 29. Zastosowanie wzorców projektowych w konstruowaniu zabezpieczeń informatycznych zgodnych ze standardem Common Criteria, ed. A. Białas, ISBN 978-83-932737-2-0, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu