BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łupiński Marcin (University of Warsaw, Poland; National Bank of Poland)
Tytuł
Modelling Extreme Market Risk of Polish Banks' Debt Instruments' Portfolios
Modelowanie wartości ekstremalnych ryzyka rynkowego portfeli papierów dłużnych znajdujących się w posiadaniu polskich banków
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (41), s. 113-130, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ryzyko rynkowe
Market risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie metod szacowania wartości ekstremalnych ryzyka rynkowego, wykraczających poza standardową procedurę ewaluacji tego rodzaju ryzyka, za pomocą wartości narażonej na ryzyko (VaR). W pracy zaprezentowane zostaną dwa alternatywne podejścia do pomiaru ekstremalnych strat z tytułu materializacji ryzyka rynkowego: oczekiwana wartość straty w ogonie (Expected Tail Loss, ETL) oraz teoria wartości ekstremalnych (Extreme Value Theory, EVT). Oba ujęcia będą następnie użyte do oszacowania ryzyka stopy procentowego portfeli rządowych papierów dłużnych znajdujących się w posiadaniu polskich banków. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność stosowania wspomnianych metod do oceny ekspozycji banków na ryzyko rynkowe jako uzupełnienie metody VaR, w szczególności w okresie zawirowań na rynkach finansowych.(abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to present extreme market risk evaluation methods which go beyond the standard Value at Risk methodology. Two main approaches: Expected Tail Loss (ETL) and Extreme Value Theory (EVT) are presented and then applied to simulate interest risk stemming from government debt portfolio held by Polish banks. The two methods seem to be very useful to estimate real market risk exposures during the times of distress on the financial markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D.E., Kramadibrata A.R., Powell R.J., Singh A.K. (2011), Tail Risk for Australian Emerging Market Entities, Working papers 2011-07, Edith Cowan University, School of Accounting Finance & Economics 2011.
 2. BIS, A Glossary of Terms used in Payments and Settlement Systems, 2003.
 3. Bystroem H., Managing extreme risks in tranquil and volatile markets using conditional extreme value theory, "International Review of Financial Analysis" 2004, vol. 13(2), pp. 133-152.
 4. Danielsson J., Finanacial Risk Forecasting, John Wiley & Sons, Chichester 2011.
 5. Dowd K., Measuring Market Risk, 2nd edition, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 6. Duffie D., Pan J., An overview of value at risk, "Journal of Derivatives" 1997, vol. 4, pp. 7-49.
 7. Embrechts P., Kuppelberg C., Mikosch T., Modelling Extremal Events for Insurance and Finance: Application of Mathematics, Springer, New York 1997.
 8. Gencay R., Selcuk F., Extreme value theory and VaR: Relative performance in emerging markets, "International Journal of Forecasting" 2004, vol. 20, pp. 287-303.
 9. Gencay R., Selcuk F., Ulugulyagci A., High volatility, thick tails and extreme value theory in value-at-risk estimation, "Insurance: Mathematics & Economics" 2003, 33, pp. 337-356.
 10. Holton G., Value-at-Risk: Theory and Practice, Academic Press, Amsterdam 2003.
 11. Hull C.J., Risk Management and Financial Institutions, Pearson Prentice Hall, New York 2007.
 12. Hull C.J., White A., Incorporating volatility updating into the historical simulation method for Value-at-Risk, "Journal of Risk" 1998, vol. 1(1), pp. 5-19.
 13. Jajuga K. (ed.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 14. Jajuga K. (ed.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007a.
 15. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007b.
 16. Jorion P., Value-at-Risk, McGraw-Hill, New York 2006.
 17. Longin F., The choice of the distribution of asset returns: How extreme value theory can help, "Journal of Banking and Finance" 2005, vol. 29, pp. 1017-1035.
 18. Mapa D.S., Suaiso O.Q., Measuring market risk using extreme value theory, MPRA Paper No. 21246, 2009.
 19. McNeil A., Frey R., Estimation of tail-related risk measures for heteroskedastic financial time series: An extreme value approach, "Journal of Empirical Finance" 2000, vol. 7, pp. 271-300.
 20. Mentel G., Ryzyko rynku akcji, CeDeWu, Warszawa 2012.
 21. Pritsker M., The hidden dangers of historical simulation, "Journal of Banking and Finance" 2006, vol. 30, pp. 561-582.
 22. Ze-To S.Y.M., Crisis, Value at Risk and Conditional Extreme Value Theory via the NIG + Jump Model, "Journal of Mathematical Finance" 2012, vol. 2, no. 3, pp. 225-237.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu