BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Marian (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rozwój Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej a proces restrukturyzacji przemysłu i regionu
The development of the Faculty of Organisation and Management of the Silesian University of Technology in view of restructuring of the industry and the region
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 123-132, bibliogr. 0 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przemysł, Zarządzanie zmianami, Restrukturyzacja przemysłu, Restrukturyzacja regionów, Rozwój
Industry, Change management, Industrial restructuring, Regional restructuring, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Politechnika Śląska
Abstrakt
Wydział Organizacji i Zarządzania, jako podstawowa jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej, legitymuje się kilkunastoletnią historią. Został powołany do życia w odpowiedzi na dynamiczne przeobrażenia związane z wprowadzeniem w Polsce gospodarki rynkowej, rodzącej konieczność uruchomienia procesów restrukturyzacji przemysłu oraz regionu. Kadra zarządzająca przedsiębiorstw przemysłowych została postawiona przed trudnymi zadaniami, których rozwiązanie wymagało podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie nowych kierunków rozwoju. Brakowało doświadczenia wynikającego z funkcjonowania w strukturach gospodarki wolnorynkowej. Powstałą lukę wypełnił Wydział Organizacji i Zarządzania, skupiający w swych szeregach wielu specjalistów z obszaru zarządzania zmianami w przemyśle, dysponujących bogatą wiedzą teoretyczną oraz ugruntowanym doświadczeniem naukowo-badawczym, zdobytym w ścisłej współpracy z praktyką przemysłową. Siła Wydziału tkwiła w jego zapleczu naukowym, skupiającym znakomitych teoretyków zarządzania oraz doświadczonych ekspertów dysponujących wiedzą inżynierską. To zaowocowało odegraniem istotnej roli przez Wydział w procesach restrukturyzacji przemysłu i regionu. (abstrakt oryginalny)

The Faculty of Organisation and Management is a basic organisational unit of the Silesian University of Technology and already has a dozen years' history. It was set up in response to dynamic changes connected with implementing market economy in Poland, which fact created a necessity of initiating restructuring processes of the industry and the region. The management staff of industrial companies faced difficult tasks which, in order to be solved, required making autonomous decisions in the scope of new directions of development. The missing component was experience stemming from functioning in the structures of the free market economy. The gap was filled by the Faculty Of Organisation And Management, whose ranks included numerous specialists in the scope of industrial change management. The experts possessed wide theoretical knowledge and well -established experience in science and research, gained in the course of close cooperation with the industry. The Faculty's strength was its scientific base that gathered outstanding management theoreticians and experienced experts possessing engineering knowledge. As a result, the Faculty played an important part in the restructuring processes of the industry and the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu