BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczupaczyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Tytuł
Etyczny wymiar norm prawnych w relacjach menedżerów i przedsiębiorców
Ethicality of Judiciary Norms as Depicted in Managerial and Entrepreneurial Stories
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 177-192, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Etyka zarządzania, Menedżer, Przedsiębiorca
Business ethics, Ethics of management, Manager, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie stosunek do obowiązującego prawa menedżerów wyższego szczebla i przedsiębiorców ma konotacje etyczne? Eksploracyjna analiza jakościowa przeprowadzona została na dwóch celowych próbach: menedżerów i przedsiębiorców, którzy kierują przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski. Wyniki tylko częściowo potwierdzają hipotezę na temat rozbieżności postrzegania norm prawnych i standardów etycznych przez zarządzających polskimi przedsiębiorstwami. W obu badanych grupach wyróżnione zostały różne perspektywy postrzegania etycznych aspektów norm prawnych. Tylko w przypadku niektórych z wyróżnionych perspektyw krytyczna ocena jakości obowiązującego prawa wiąże się z wyłączeniem kwestii przestrzegania prawa z obszaru etycznego wartościowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to approach the answer to the question whether and to what scope the attitude towards the law has an ethical connotation among Polish CEOs and entrepreneurs. The exploratory qualitative analysis has been conducted in two purposive samples of interviews with CEOs and entrepreneurs, who manage middle and large sized companies located in different regions of Poland. Basing on their perceptions of the ethics and management relationship, several types of perspectives were distinguished. The results partially support the hypothesis of perception divergence of judiciary norms and ethical standards, but it was only in case of some of the perspectives distinguished, that the critical assessment of deficiencies in the law was correlated with conscious exclusion of judiciary norms from ethical judgment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Flick U., An introduction to qualitative research, SAGE Publications Ltd., London 2006.
  2. Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
  4. Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
  5. Saldana J., The Coding Manual for Qualitative Researchers, SAGE Publications Ltd., London 2009.
  6. Szczupaczyński J., Rola standardów etycznych w kierowaniu zespołem, "Olympus" 2008, nr 3 (7), s. 88-106.
  7. Szczupaczyński J., Zarządzanie a etyka w opinii menedżerów średniego i wyższego szczebla, "Współczesne Zarządzanie" 2010, nr 4.
  8. Szczupaczyński J., Bariery etycznego zarządzania w opinii polskich menedżerów i przedsiębiorców, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 1.
  9. Znamierowski Cz., Oceny i normy, PWN, Warszawa 1957.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu