BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozowicz Kazimierz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Model procesu podejmowania decyzji (na przykładzie badań ratowników górskich)
Model of Decision-Making Process (on the Example of Studies of Mountain Rescuers)
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 193-207, tab., rys., biblogr. 19 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Modele podejmowania decyzji, Proces podejmowania decyzji
Decision making, Decision-making models, Decision making process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu uczyniono przedstawienie korelacji między efektywnością zachowań decyzyjnych w strukturze zachowań w rolach organizacyjnych a nasileniem kształtowania się cechy osobowościowej - lęku reaktywnego. Istnienie tego typu zależności nie zostało dotąd zwerbalizowane na łonie nauk organizacji i zarządzania, zatem stanowi oryginalny przyczynek do rozwoju nurtu psychologicznego w teorii organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article was done to provide a correlation between the effectiveness of behavioral decisionmaking in the structure of behavior in organizational roles, and intensity of development of the personality traits - reactive anxiety. The existence of such dependence has not yet been reflected in the bosom of the organization and management sciences, is an original contribution to the development trend in the theory of psychological organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowanie, PWN, Warszawa 1984.
 2. Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock, London 1961.
 3. Cattell R.B., Personality: A systematic, theoretical and factual study, New York 1950.
 4. Fenczyn J., Psychologia. Wybór zagadnień dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, Wydawnictwo Ostoja, Kraków 1999.
 5. Kępiński A., Psychopatologia nerwic, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1972.
 6. Koźmiński A., Piotrowski Wł., Zarządzanie. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa 2002, s. 90.
 7. Lawrence P., J. Lorsch, Differentiation and Integration in Complex Organizations, Administrative Science Quarterly" 1967, nr 12, pp. 177.
 8. Lawrence P., Lorsch J., Organization and Environment, Harvard Graduate School Business Administration, Cambridge, Mass.1967.
 9. Manstead A.S.R., Hewstone M., Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 1996, s. 238.
 10. Mrozowicz K., Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego), [w:] K. Krzakiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 468-481.
 11. Mrozowicz K., Potencjał ludzki w świetle badań empirycznych organizacji turystycznych, [w:] J. Kantyka (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu Kulturą Fizyczną i Turystyką, Monografia Wydawnictwa Naukowego AWF Katowice, Katowice 2010, s. 41-73.
 12. Mrozowicz K. ,Psychologiczne i organizacyjne mechanizmy formalizacji ról społecznych w organizacji, ,,Przegląd Organizacji"2010, nr 5, s. 27-31.
 13. Mrozowicz K., Psychologiczne i organizacyjne uwarunkowania formalizacji ról społecznych w organizacji (na przykładzie GOPR), ,,Przegląd Organizacji 2010, nr 5, s. 27-31.
 14. Mrozowicz K. Teoria względności akomodacyjnej. Rola struktury i mechanizmu kompetencji w adaptacji jednostki do organizacji, ,,Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 5 (143), s. 89-105.
 15. Mrozowicz K., Teoria zachowań organizacyjnych (na przykładzie niektórych aspektów roli społecznej ratownika GOPR, ,,Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 1 (144), s. 67-85.
 16. Spielberger C.D., The Measurement of state and trait Anxiety: Conceptual and methodological issues, [in:] L. Levi (ed.) Emotions - their parameters and measurement, Razen Press, New York 1975.
 17. Stoner J. Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 248-253.
 18. Tomaszewski T. (red.), Psychologia, PWN, Warszawa 1995.
 19. Wrześniewski K., Sosnowski T., Inwentarz Stanu i Cechy Lęku. Podręcznik, PTP, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu