BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorek Monika (Uniwersytet Warszawski), Dziewanowska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski), Dulny Mikołaj (BIOTON S.A.)
Tytuł
Cykl życia produktu jako determinanta działań sprzedażowych na rynku farmaceutycznym
Product Life Cycle as a Determinant of Sales Activities in the Pharmaceutical Market
Źródło
Problemy Zarządzania, 2012, vol. 10, nr 1 (35), t. 1, s. 98-118, rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie
Słowa kluczowe
Rynek farmaceutyczny, Cykl życia produktu, Sprzedaż produktu, Strategia marketingowa, Strategia sprzedaży, Studium przypadku
Pharmaceutical market, Product life cycle, Product sales, Marketing strategy, Sales strategy, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza ma charakter teoretyczny i stanowi prezentację koncepcji cyklu życia produktu, wraz z omówieniem jego przebiegu oraz przeglądem strategii marketingowo-sprzedażowych możliwych do zastosowania w poszczególnych fazach. Część druga - empiryczna - zawiera opis rynku farmaceutycznego w Polsce oraz przykłady rynkowe. Ilustrują one działania przedsiębiorstw w fazie dojrzałości CŻP w zakresie modyfikacji produktu, co prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej i realizowania zwiększonych poziomów sprzedaży. Celem artykułu jest więc pokazanie, jak firmy farmaceutyczne dostosowują swoje strategie marketingowo--sprzedażowe do zachodzących zmian rynkowych, zwłaszcza w najtrudniejszej dla nich fazie - dojrzałości. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two parts. The first part presents the theoretical background for the concept of product life cycle (PLC), along with its particular phases, marketing and sales activities applicable in each phase. In the second, empirical part of the article the Polish pharmaceutical market is characterized and two market-based examples are presented. They serve to illustrate companies' activities during maturity phase of PLC, such as product modification, which leads to obtaining competitive advantage and pursuing higher sales levels. The aim of this article is to present the ways in which pharmaceutical companies adapt their marketing and sales strategies to changes undergoing on the market during the most challenging maturity phase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska, A. 2007. Pharmindex Kompendium Leków, Warszawa: CMP Medica Polska.
 2. Błaszczyk, W. 2005. Metody organizacji i zarządzania - kształtowanie relacji organizacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. European Commision 2004. Innovation In the Pharmaceutical Sector, a study undertaken by Charles River Associates, http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/docs/ doc2004/nov/eu_pharma_innovation_25-11-04_en.pdf, odczyt: 2.11.2011.
 4. European Medicines Agency 2011. Pytania i odpowiedzi na temat leków generycznych, EMA/393905/2006 popr. 1, http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/ Medicine_QA/2009/11/WC500012382.pdf, odczyt: 4.11.2011.
 5. Filipek, B. 2008. Leki złożone i ich znaczenie w terapii. Manager Apteki, nr 2.
 6. IFPM 2000. Zachęta do opracowywania nowych leków, znaczenie wyłączności danych, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers.
 7. Internetowa encyklopedia leków 2011. Działanie leku: pojęcia które warto poznać, http:// www.leki.med.pl/informacje.phtml?info=3, odczyt: 26.10.2011.
 8. Kall, J., Sojkin, B., Szymczak, J. i M. Urbaniak 2003. Zarządzanie Produktem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Knecht, Z. 2004. Zarządzanie i planowanie marketingowe, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Kotler, P. 1994. Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska.
 11. Krekora, M. 2006. Rynek leków a własność intelektualna, Kraków: Zakamycze.
 12. Lambin, J-J. 2001. Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Michalik, M., Pilarczyk, B. i H. Mruk 2006. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 14. Ministerstwo Zdrowia 2011a. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b4&ms=631&ml=pl&mi = 631&mx=0&ma=17531, odczyt: 30.10.2011.
 15. Ministerstwo Zdrowia 2011b. Polityka Lekowa Państwa 2004-2008, http://www.mz.gov.pl/ wwwfiles/ma_struktura/docs/plekp2004_2008_230304.pdf, odczyt: 2.11.2011.
 16. Musiaikiewicz, J. 1996. Marketing, Warszawa: Wydawnictwo Ekonomik.
 17. Pilarczyk, B. i H. Mruk 2006. Kompendium wiedzy o marketingu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. PMR Research 2011. Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013, http://www.forumfarmaceutyczne.org/index.php?optio- n=com_k2&view=item&id=541:polski-rynek-farmaceutyczny-2011-2013&Itemid=9, odczyt: 27.10.2011.
 19. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 2007. Leki Generyczne. Pigułka, nr 21.
 20. Pomykalski, A. 2003. Nowoczesne strategie marketingowe, Warszawa: Grupa Wydawnicza INFOR.
 21. Rotkiewicz, M. 2003. Odłóż na bok tę broń. Polityka, nr 47.
 22. Rybicki, J. 2000. Wielowymiarowy model analizy portfelowej jako narzędzie formułowania strategii rynkowej przedsiębiorstwa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Sikorska, K. 2011. Branża farmaceutyczna a polska gospodarka, http://www.egospodarka. pl/70706,Branza-farmaceutyczna-a-polska-gospodarka,1,39,1.html, odczyt: 2.11.2011.
 24. Sobotkiewicz, D. i P. Waniowski 2006. Marketing - zagadnienia podstawowe, Warszawa: Placet.
 25. Stabryła, A. 2005. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 26. Wojtasiński, Z. 2004. Ryzyko w tabletkach. Wprost, nr 1142.
 27. Woźniak, J. Farmaceutyczna polityka cenowa wg OECD, http://www.firma.egospodarka. pl/34390,Farmaceutyczna-polityka-cenowa-wg-OECD,1,11,1.html, odczyt: 2.11.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu