BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczonek Zofia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Dynamika i kierunki rozwoju gospodarczego chin po 1978 roku
Dynamics and Directions of Economic Development in China after 1978
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 181-190, wykr.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy państwa, Reformy gospodarcze, Produkt krajowy brutto (PKB), Ludność, Rezerwy dewizowe, Handel międzynarodowy
Economic development of the country, Economic reforms, Gross domestic product (GDP), Population, Foreign exchange reserves, International trade
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Pozycja Chin zaczęła ulegać poprawie po przejęciu władzy przez Deng Xiaopinga. Rok 1978 stał się przełomową datą, która zmieniła oblicze i miejsce Chin w ładzie globalnym. Jednym z kluczowych celów stało się wprowadzenie strategii czterech modernizacji. W krótkim czasie przeobraziły się w reformy społeczno-ekonomiczne oraz politykę "otwartych drzwi". Kluczem do sukcesu w rozwoju handlu międzynarodowego Chin był akces do WTO w 2001 roku oraz zainicjowanie działań dążących do wprowadzenia polityki proeksportowej. (abstrakt oryginalny)

Position of China improved after the takeover of power by Deng Xiaoping. The year 1978 became a milestone that changed the face and the place of China in global governance. One of the key objectives of the strategy was the introduction of four modernization. In a short time these reforms were transformed into socio - economic reform and policy of "open doors". The key to success in the development of international trade was China's accession to the WTO in 2001 as well as initiating actions aimed at the introduction of pro-export policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Rewizorski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011, s. 142-143.
 2. B. Mucha-Leszko, Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, Lublin 2005, s. 301.
 3. K. Kłosiński, Chiny - Indie - ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008, s. 240.
 4. M. Żmuda, Przyczyny wejścia Chińskiej Republiki Ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu http://cargo.ue.wroc.pl/publikacje/07_Zmuda.pdf, [Data wejścia 24.04.2013].
 5. W.J. Dziaka, K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, Wyd. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2012, s. 14.
 6. Z.W. Puślecki, M. Walkowski, T.R. Szymczyński, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 181.
 7. D. Wojnarski, Przemiany gospodarcze na świecie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Wyd. KUL, 2011, s. 125.
 8. J. Kubicka, Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji. Wybrane aspekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 28.
 9. E. Cieślik, Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku, Wyd. Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 15.
 10. Fotochiny. Witryna internetowa. http://www.fotochiny.com/textview.php?textid=18&type=prasowe, stan na dzień 17.04.2013 r.
 11. Egospodarka. Witryna internetowa. http://www.egospodarka.pl/77791,Zagraniczne-inwestycje-w-Chinach, 1,39,1.html, stan na dzień 18.04.2013 r.
 12. J.W. Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2008, s. 277.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu