BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Bieniek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studentka)
Tytuł
Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010
The Analysis of the Influence of Foreign Direct Investment on Polish Economy in 1996-2010 Using VECM Methodology
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 333-350, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Model wektorowej autoregresji, Model wektorowej korekty błędem, Eksport, Import, Produkt krajowy brutto (PKB)
Unemployment, Direct investments, Foreign investment, Vector Autoregression Model (VAR), Vector error correction model (VECM), Export, Import, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest analizie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na gospodarkę Polski ze szczególnym uwzględnieniem PKB, eksportu, importu, wydatków na badania i rozwój oraz stopy bezrobocia. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) za lata 1996-2010. Badanie wpływu BIZ rozpoczęto od wstępnej analizy danych, następnie wybrano i zastosowano ekonometryczny model VAR oraz kolejno jego przekształcenie w postaci modelu VECM. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the influence of foreign direct investment on the economic situation of Poland with a special attention to: GDP, export, import, research and development expenditure and unemployment. In order to fulfill objectives of this research this paper uses the VECM methodology. The research based on data from The Organization for Economic Co-operation and Development and The International Monetary Fund for the period 1996-2010. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz G. (2009), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Finansów.
 2. Balcerzak A. P., Żurek M. (2010), Analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB i stopę bezrobocia w Polsce w latach 1995-2010 za pomocą modelu VAR, "Roczniki Naukowe WSIiE TWP", 1-2, 7-22.
 3. Dunning J. H. (1993), Multinational Enterprise and the Global Economy, Addison-Wesley, Reading.
 4. Gajda J. (2002), Ekonometria praktyczna, Absolwent, Łódź.
 5. Granger C. W. J., Engle R. F. (1987), Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, "Econometrica", 55(2), 251-276.
 6. Granger C. W. J., Newbold P. (1974), Spurious Regressions in Econometrics, "Journal of Econometrics", 2, 111-120.
 7. Gurgul H., Lach Ł. (2009), Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część teoretyczna), "Ekonomia Menedżerska", 6, 63-76.
 8. Gurgul H., Lach Ł. (2009), Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (wyniki badań empirycznych), "Ekonomia Menedżerska", 6, 71-91.
 9. Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, "Journal of Economic Dynamics and Control" 12(2-3), 231-254.
 10. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora, Toruń.
 11. Kolasa M., Gradzewicz M. (2005), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista", 4.
 12. Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowania, [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, t. 3, Absolwent, Łódź.
 13. Majewska M., Grala J. (2003), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy Polski, [w:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 14. Mączyńska E. (1999), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, "Ekonomista", 1-2.
 15. Nalepka A., Marona B. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, [w:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 16. Nytko M. (2009), Metodologia badań skutków bezpośrednich inwestycji zagranicznych ex post w kraju goszczącym, Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw, Kraków.
 17. Syczewska M. (2011), Niestacjonarne zmienne czasowe - własności i testowanie, Instytut Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa.
 18. Welfe A. (2003), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. 3 zmienione, PWE, Warszawa.
 19. Weresa M. A. (2002), Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego doświadczenia Polski, [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, "Zeszyty BRE Bank-CASE", 62.
 20. Witkowska J. (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne, "Ekonomista", 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu