BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Technologie informacyjne i komunikacyjne w rolnictwie precyzyjnym
Ict in Precision Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 443-451, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Technologie cyfrowe, Rolnictwo
Digital technologies, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prowadząc obecnie jakąkolwiek formę aktywności, trudno nie zauważyć daleko idących zmian zachodzących w otoczeniu. Stwierdzając ten fakt, mam na myśli fundamentalne przeistoczenia, które dokonały się w gospodarce oraz mentalności ludzkiej na przestrzeni ostatnich lat. Można wśród nich wyróżnić między innymi:  istniejące regulacje prawne (zarówno lokalne jak i międzynarodowe),  dostęp do zasobów naturalnych i ludzkich,  rozwój technologii (m.in. EDI, Internetu, RFID, GSM, GPS). W następstwie ich wspólnego działania ekonomia oparta na materii i energii jest z powodzeniem zastępowana przez informację - jeden z paradygmatów cywilizacyjnych2. Ekonomia przemysłowa jest zastępowana przez ekonomię opartą na wiedzy. Ponadto bardzo dynamiczny rozwój technologii i technik związanych z szybką wymianą danych (takich jak: mikroelektronika, informatyka, mobilna łączność) czy też biotechnologią i bioniką powoduje, że w efekcie znajdujemy się w dobie kolejnej (trzeciej) rewolucji. (fragment tekstu)

The article deals with precision agriculture in the age of information society. First, the author focuses on the new agriculture branches such as conservation agriculture, integrated agriculture, secure agriculture, added-value agriculture, urban agriculture, permanent agriculture (permaculture), and finally precision agriculture. Focusing on the last type, he discusses the usage of GPS and GIS systems. Some examples of successful implementation of information technologies are presented. Finally, advantages of such solutions are listed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auernhammer H., Precision farming - the environmental challenge, "Computers and Electronics in Agriculture", Vol. 30.
 2. Coopmans C.J., Zanen M., Nitrogen efficiency in organic farming using a  GPS precision farming technique, www.isofar.org
 3. Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009.
 4. Doruchowski G., Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym, "Inżynieria Rolnicza" nr 107/9.
 5. Gozdowski D., Tyburski J., Simona S., Rolnictwo precyzyjne, SGGW, Warszawa 2007.
 6. Harasim A., Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG, Puławy 2006.
 7. Holownicki R., Analiza możliwości zastosowania rolnictwa precyzyjnego w ogrodnictwie na podstawie dostępnych rozwiązań i stanu prac badawczorozwojowych, ISiK w Skierniewicach, Skierniewice 2008.
 8. Kaczmarek T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 9. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001.
 10. Krzysztofek, K., Szczepańska M.S., Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 11. McBratney A.B., Whelan B., Precision Agriculture, McMillan, NSW, Sydney 2006.
 12. Narkiwicz J., GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
 13. Pawlak Z., Zarządzanie komponentami środowiska, Inter-Infor, Poznań 2011.
 14. Perspective Analysis of agricultural Systems, Technical Report EUR 21311, European Commission, Directorate General Joint Research Centre, Brussels 2005.
 15. Siennicki A., Rolnictwo precyzyjne, www. kpodr.pl/index.php/ mechanizacjabudownictwo/ 48-mechanizacja/549-rolnictwo-precyzyjne
 16. Szymanowski W., Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Difin, Warszawa 2008.
 17. Wagner P., Problems and potential economic impact of precision farming, in, www. http://lb.landw.uni-halle.de/publikationen/pf/pf_cc98.htm
 18. www.agriconpolska.pl/pl/produkty
 19. Yu M., Segarra E., Lascano R., Booker J., Economic Impacts of Precision Farming in Irrigated Cotton Production, "The Texas Journal of Agricultural and Natural Resource" 2003, Vol. 16.
 20. Zimny L., Definitions and Division of Farming Systems, Acta Agrophysica 2007, Vol. 10 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu