BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Integracyjna rola przestrzeni informacyjnej w modelowaniu procesów biznesowych
Integration Role of Information Space in Business Process Modeling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 513-521, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Modele biznesowe, Informacja
Business processes, Business models, Information
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna rywalizacja o klienta powoduje, że przedsiębiorstwa odchodzą od produkcji wielkoseryjnej na rzecz współpracy w pojedynczymi odbiorcami, dążąc do maksymalnego zaspokojenia ich potrzeb. W tej sytuacji przejście na zasady zarządzania procesowego staje się wyzwaniem dla kierownictw współczesnych przedsiębiorstw. Konieczność jednostkowego traktowania każdego klienta oraz podejmowanie różnego rodzaju współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi powodują, że liczba i różnorodność realizowanych procesów utrudniają w dużym stopniu ich uporządkowanie i zarządzanie nimi. Dzieje się tak nawet mimo zastosowania narzędzi technologii informacyjnej do wspierania zarządzania realizowanymi procesami. Coraz powszechniejsze stają się różnego typu narzędzia (np. BPMN - Business Process Modeling Notation) czy nawet całe pakiety służące do modelowania procesów biznesowych (np. ARIS - Architektur Integrierter Informationssyteme). Dzięki wspomnianym narzędziom można rozszerzać funkcjonalność współczesnych systemów informatycznych, które służą do wspierania realizacji procesów w przedsiębiorstwie. Ponadto w przedsiębiorstwach korzysta się jeszcze z innych narzędzi do opisu i modelowania procesów charakterystycznych dla poszczególnych obszarów działalności (np. modele księgowe). (fragment tekstu)

The paper shows a conception of using information space in business process modeling. B. Stefanowicz defines information space as combination of communiqué (K), objects (o), attributes (A) and time (T). The basis of the conception is a model of spatial approach in business modeling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baader F., Horrocks I., Sattler U., Description Logics. In "Handbook on Ontologies", Edited by S. Staab and R. Studer , Series "International Handbooks on Information Systems", Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004.
 2. BPMN 2.0 - Business Process Model and Notification, http://www.bpmb.de/index.php/BPMNPoster 2010
 3. Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M., Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 w praktyce, WN PWN. Warszawa 2007.
 4. Dean, M., Schreiber, G., OWL Web Ontology Language. W3C Recommendation
 5. (2004), http://www.w3.org/TR/owl-ref/
 6. Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Placet, Warszawa 2006.
 7. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Gliwice 2005.
 8. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1979.
 9. Stefanowicz B., Informacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 10. Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 11. Yourdon E., Argila C., Analiza obiektowa i projektowanie. Przykłady zastosowań, WNT, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu