BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradysz Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nowe możliwości badania koniunktury na rynku pracy
New Possibilities for Studying the Situation on the Labour Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 29-40, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza demograficzna, Aktywność ekonomiczna ludności, Rynek pracy, Badania koniunktury
Demographic analysis, Human economic activity, Labour market, Business surveys
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ogólne liczby i wskaźniki bezrobocia, aktywnych i biernych zawodowo nie wystarczają do opisu lokalnego rynku pracy ze względu na zróżnicowanie struktur ludności według cech demograficznych. Informacje z rejestrów administracyjnych i bieżącego badania siły roboczej (w Polsce BAEL) pozwalają rozwinąć metodologię z wykorzystaniem analizy demograficznej. Ten kierunek analizy jest godny uwagi także z tego powodu, że w przypadku kobiet jednolita metodologia umożliwia śledzenie trzech karier: edukacyjnej, zawodowej i rodzinnej. W artykule przedstawiono problem translacji demograficznej, czyli wzajemne relacje między analizą kohortową i transwersalną na przykładzie wybranych krajów Ameryki i Europy oraz wskazano na nowe możliwości interpretacji wskaźników reprodukcji ludności i możliwości ich aplikacji w analizie koniunktury ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

General numbers and unemployment rates, persons active and inactive are generally not sufficient indicators to characterize the local labour market, which is characterized by a high diversity of the population structure of basic demographic characteristics. Using the abundant information contained in the records of the administrative register and the Labour Force Survey (LFS Poland) can greatly expand the research methodology using demographic analysis. This line of analysis is also worth paying special attention because of a uniform methodology for women to keep track of three careers: educational, employment and family. This paper presents the problem of the demographic translation, the relationship between the cohort and transversal analysis based on selected countries of America and Europe and points to new possibilities for the interpretation of population reproduction rates and their potential application in the economic situation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balleer A., Gómez-Salvador R., Turunen J. (2009), Labour force participation in the euro area. A cohort based analysis. European Central Bank, Working Paper no. 1049.
 2. Bongaarts J., Feeney G. (1998), On the quantum and tempo of fertility. Population and Development Review no. 2, s. 271-291.
 3. Bongaarts J. (2006), Quantum and tempo of life cycles events. Vienna Yearbook of Population Research, s. 115-151.
 4. Bongaarts J., Sobotka T. (2012), A demographic explanation for the recent rise in European fertility. Population and Development Review no. 1, s. 83-120.
 5. Davis S.J., Faberman R.J., Haltiwanger J.C., Rucker I., (2010), Adjusted Estimates of Worker Flows and Job Openings in JOLTS, [w:] Pod red. K.G. Abraham, J.R. Spletzer, and M. Harper, Labor in the New Economy. University of Chicago Press, Chicago-London, s. 187-216.
 6. Fallick B., Fleischman C. (2004), Employer-to-employer flows in the U.S. labor market: The complete picture of gross worker flows. Finance and Economics Discussion Series, no. 2007-9. Federal Reserve Board, Washington, DC.
 7. Fallick B., Pingle J. (2007), A cohort- based model of labor force participation. Finance and Economics Discussion Series, no. 2007-9. Federal Reserve Board, Washington, DC.
 8. Fallick B., Fleischman C., Pingle J. (2010), The effect of population aging on the aggregate labor market. [w:] Pod red. K.G. Abraham, J.R. Spletzer, and M. Harper, Labor in the New Economy. University of Chicago Press, Chicago-London, s. 377-417.
 9. Kędelski M., Paradysz J. (2006), Demografia. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Paradysz J. (1985), Wielowymiarowa analiza reprodukcji ludności. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Paradysz J. (1992), Dzietność kobiet w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Paradysz J. (1995), Odstępy między urodzeniami jako miara koniunktury demograficznej, [w:] J. Paradysz (red.) Badanie koniunktury demograficznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995 s. 24-33.
 13. Paradysz J. (1999), Aplikacja metod szkoły francuskiej w nauczaniu demografii w Polsce. [w:] T. Kowaleski (red.) Nauczanie demografii w szkołach wyższych w świetle potrzeb dnia dzisiejszego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 25-34.
 14. Ryder N.B. (1964), The process of demographic translation. Demography, no. 1, s. 74-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu