BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszewska-Janica Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zróżnicowanie płac ze względu na płeć: zastosowanie drzew klasyfikacyjnych
Gender Wage Gap: Application of Classification Trees
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 58-66, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Nierówności płacowe, Drzewa klasyfikacyjne
Labour market, Wage disparities, Classification trees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania był podział osób pracujących w Polsce (w roku 2009) na grupy ze względu na otrzymywane wynagrodzenia przy uwzględnieniu wybranych cech pracownika. Prowadzona analiza miała odpowiedzieć na pytanie, czy w odniesieniu do wynagrodzeń płeć jest cechą dyskryminującą na rynku pracy w Polsce. Badania wyraźnie wskazują na występowanie zjawiska segregacji poziomej, tzn. zawodów mocno sfeminizowanych, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i socjalna. Wynika z nich również, że kobiety częściej legitymują się wyższym wykształceniem i częściej podejmują pracę na część etatu. Analiza przy wykorzystaniu drzew klasyfikacyjnych dowiodła, że płeć jest ważną cechą różnicującą grupy i mającą wpływ na wynagrodzenie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is the construction of homogenous groups of employees in Poland (in 2009) due to received wages, taking into account selected characteristics. Investigation was provided to answer the question whether gender was a discriminate feature on the labor market in Poland. The research showed the presence of horizontal segregation, i.e. strongly female-dominated professions, such as education, health and social care. It was also proved that women were better educated and took part-time job more often than men. The analysis employing classification trees showed that gender was an essential discriminate feature and influenced wages.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamchik V.A., Bedi A.S., Gender pay differentials during the transition in Poland, "Economics of Transition" 2003, 11(4), s. 697-726.
 2. Blau F.D., Kahn L.M., The U.S. gender pay gap in the 1990s: slowing convergence, "Industrial and Labor Relations Review" 2006, 60(1), s. 45-66.
 3. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, PWN, Warszawa 2001.
 4. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 5. Grajek M., Gender Pay Gap in Poland, "Wissenschaftszentrum Berlin Discussion Paper", 2001, FS IV 01-13.
 6. Klasen S., Does gender inequality reduce growth and development? Evidence from cross-country regressions, "World Bank Working Paper Series", 7, 1999.
 7. Kot S.M., Podolec B., Ulman P., Problemy dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, [w:] Kot S.M. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa - Kraków 1999, s. 225-264.
 8. Kotowska I.E. (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009.
 9. Mazur A., Witkowska D., Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w analizie rynku nieruchomości, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, 2007, s. 428-435.
 10. Morrison A., Raju D. Sinha N., Gender equality, poverty and economic growth, Policy "World Bank Policy Research Working Paper", 4349, 2007.
 11. Newell A., Socha M.W., The distribution of wages in Poland, 1992-2002, "IZA Discussion Paper", 2005, nr 1485.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu