BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Czy organizacje administracji publicznej kreują środowiska doświadczeń?
Do Public Administration Organizations Create the Environment of Experience?
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 4, s. 78-87, rys., tabl., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Cele strategiczne
Public administration, Strategic goals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor omawia dwie powiązane kwestie: teoretyczne aspekty kształtowania środowiska doświadczeń, oraz rezultaty badań empirycznych nad stopniem zaangażowania organizacji administracji publicznej we włączanie klientów do procesu projektowania i planowania nowych lub doskonalonych usług. Wyniki badań wskazują, że organizacje administracji publicznej najczęściej realizowały politykę częściowego włączania klientów do procesów tworzenia wartości, materializowanej w innowacjach o charakterze usług. (abstrakt oryginalny)

In this article the author discusses two interrelated issues: the theoretical aspects of forming an experience environment, and the results of empirical studies on the extent of public administration organizations engagement, in joining clients to the processes of designing and planning the new or improved services. This research' results indicate, that the public administration organizations most often realized the policy of their clients partial involvement to value creation processes, materialized in service innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J.,Wspomaganie tworzenia wartości i innowacji strategicznymi relacjami, "Marketing i Rynek",2011, nr 10, s. 7.
  2. Berry F.S.,Innovation in Public Management: The Adoption of Strategic Planning, "Public Administration Review", 1994, No. 4, p. 323.
  3. Griffin R.W.,Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s.212-213.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.,Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 74.
  5. Herman A., Kasiewicz S.,Cele działalności przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka, [w:]Zarządzanie wartością firmy, Herman A., Szablewski A. (red.), Poltext, Warszawa 1999, s. 62-70.
  6. Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration, Flash Eurobarometer 305, The Gallup Organization, January, 2011, pp. 4-5.
  7. Lee S.M., Olson D.L., Trimi S.,Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values, "Management Decision", 2012, No. 5, p. 824.
  8. Prahalad C.K., Ramaswamy V.,Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 48, 59.
  9. Vigoda-Gadot E., Shoham A., Schwabsky N., Ruvio A.,Public sector innovation for Europe: a multinational eight-country exploration of citizens' perspectives, "Public Administration", 2008, No. 2, p. 313.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu