BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Putek-Szeląg Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przestrzenna klasyfikacja gmin ze względu na sprzedaż użytków gruntowych zbywanych przez ANR w województwie zachodniopomorskim
Spatial Classification of Communes by Usable Land Traded by the APA in the Zachodniopomorskie Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 67-76, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Gmina
Arable land, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem przeprowadzonego badania jest przestrzenna klasyfikacja gmin ze względu na rodzaj zbywanych użytków gruntowych w województwie zachodniopomorskim przez ANR w latach 1995-2011. Weryfikowano hipotezę dotyczącą przestrzennego związku pomiędzy strukturą zbywanych nieruchomości a ceną transakcyjną nieruchomości. Dokonano podziału gmin na trzy grupy ze względu na strukturę zbywanych użytków oraz cztery grupy ze względu na maksymalne ceny transakcyjne uzyskane w badanych latach. W kontekście prowadzonych rozważań sformułowano problemy badawcze: ustalenie typowej dla badanego rynku struktury użytków zbywanych nieruchomości rolnych oraz badanie przestrzennej zależności siły ustalonych związków.(abstrakt oryginalny)

The object of the study is the spatial classification of municipalities due to the quality (grade) and sort of sold agricultural land in the Zachodniopomorskie voivodeship by ANR in the years 1995-2011. The article verifies the hypothesis about the spatial relationship between the structure of the property sold and the price of real estate transactions reaction mixture. The municipalities were divided into three groups, the structure and the land sold and into four groups due to the maximum transaction prices obtained in the studied years. In the context of conducted work research problems were formulated: establishing typical of the researched market structure of arable agricultural land sold and the study of spatial relationships established according to the force.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymerman R. i in., Podstawy rolnictwa wycena nieruchomości rolnych, Educaterra, Olsztyn 2011.
  2. Foryś I., Renta gruntowa w teorii ekonomii, [w:] Wybrane problemy polskiego rolnictwa, IADiPG , Szczecin 2005.
  3. Foryś I., Apartment price indices on the example of cooperative apartments sale transactions, [w:] Folia Oeconomica Stetinesia vol. 9 (17), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  4. Foryś I., Putek-Szeląg E., Stabilność struktury użytków gruntowych nieruchomości sprzedawanych przez ANR w Szczecinie, materiały konferencyjne TNN, Olsztyn 2013(w druku po recenzji).
  5. Kukuła K., Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Monografie nr 89, Kraków 1989.
  6. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medycyny, vol. III Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu