BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaś Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Machowska-Szewczyk Małgorzata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Klasyfikacja internetowych rachunków bankowych z uwzględnieniem zmiennych symbolicznych
Classification of Internet Banking Accounts Including Symbolic Variables
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 77-84, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Metoda Warda, Rachunek bankowy
Ward method, Bank account
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie, że klasyfikacja internetowych rachunków bankowych oparta na cechach niemierzalnych stanowi ważne uzupełnienie wyników uzyskanych metodami klasycznymi. Dane wykorzystane do sformułowania ocen subiektywnych uzyskano w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów szczecińskich uczelni wyższych. Obejmowały informację niepewną, intuicyjną (np. niezawodność, bezpieczeństwo, przyjazność konta). Do reprezentacji cech niemierzalnych wykorzystano zmienne symboliczne z wagami.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show that classification of Internet banking accounts based on nonmeasurable features determines results achieved using classic methods. Data used for formulating subjective evaluations were obtained as a result of the questionnaire survey conducted amongst students of Szczecin universities. The data included unreliable, intuitive information such as e.g. reliability, safety, friendliness of the account. Symbolic variables with weights were used for the representation of nonmeasurable features.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bock H.H., Diday E., Analysis of Symbolic Data. Exploratory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2000.
  2. Csiszár I., Information - type measures of difference of probability distributions and indirect observations, Studia Sciet. Math. Hung. vol. 2, 1967.
  3. Dziewanowski M., Klasyfikacja internetowych rachunków bankowych z uwzględnieniem informacji niepewnej, Praca magisterska, ZUT w Szczecinie, 2009.
  4. Machowska-Szewczyk M., Ocena wpływu osobowości nauczyciela na popularność wykładów ze statystyki matematycznej, "Metody Informatyki Stosowanej" 2006, 279-288.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu