BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarocka Marta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wynik porządkowania liniowego na przykładzie rankingu polskich uczelni
The Impact of the Method of the Selection of Diagnostic Variables on the Result of Linear Ordering on the Example of Ranking of Universities in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Metody diagnostyczne, Ranking, Ranking szkół wyższych, Szkolnictwo wyższe, Taksonomia, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Diagnostic method, Ranking, Ranking of higher education institutions, Higher education, Taxonomy, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy wpływu metod doboru cech diagnostycznych na wynik hierarchizacji liniowej. W tym celu na podstawie opublikowanych w 2012 r. danych użytych do konstrukcji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" skonstruowano rankingi z różną kombinacją cech kryterialnych. W eksperymencie badawczym wykorzystano między innymi następujące narzędzia i metody doboru cech: klasyczny i pozycyjny współczynnik zmienności, metodę odwróconej macierzy korelacji, parametryczną metodę Hellwiga, analizę czynnikową, analizę skupień oraz metodę środka ciężkości.(abstrakt oryginalny)

This article presents the analysis of the impact of the method of the selection of diagnostic variables on the result of linear ordering. Based on data from the ranking 2012 by the ,,Perspektywy" and ,,Rzeczpospolita", using different combinations of criterion variables, the university rankings were constructed. The following method and tools were used in this research: the coefficient of variation, method of inverse correlation matrix, Hellwig method and its modification, factor analysis, cluster analysis and method of center of gravity. Finally, the Spearman's rank correlation coefficient was calculated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno- gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  2. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielowymiarowych obiektów gospodarczych, [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, s. 46-68.
  3. Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii, Monografie i Opracowania nr 336, Warszawa 1991.
  4. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  5. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
  6. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
  7. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.
  8. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
  9. Walesiak M., Gatnar E (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu