BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dymarczyk Waldemar (Uniwersytet Łódzki), Kowalczyk Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przestrzenne aspekty pracy biurowej. Analiza dyskusji grupowej
Spatial Aspects of Office Work - Analysis of Focus Group Discussion
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 4, s. 88-97, rys., biblogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Praca biurowa, Opinia pracowników
Office work, Employees' opinion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie tworzenia miejsca pracy niewiele uwagi poświęca się oczekiwaniom pracowników. Tymczasem ich doświadczenia i spostrzeżenia nie powinny być ignorowane ani przez projektantów, ani przez kadrę zarządzającą. Artykuł prezentuje wyniki badań programu badawczego Innowacyjne biuro, przeprowadzonego przez członków kół naukowych HR Leaders i Spatium, działających na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jako metodę realizacji projektu wybrano zogniskowany wywiad grupowy z badania ocen i preferencji dotyczących przestrzeni biurowej.(abstrakt oryginalny)

In the process of arranging the work space little attention is paid to the expectations of employees. Meanwhile, their experience and remarks should not be ignored neither by designers, nor by management staff. This article presents the results of the research program Innovative Office, carried out by members of the scientific circles HR Leaders and Spatium, which function at the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz. To realize the project they have chosen the method of selected focus group interview, concerning estimations and preferences for office space. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourdieu P.,Intellectual Field and Creative Project, "Social Science Information", 1968, No. 8.
 2. Buczyńska-Garewicz H.,Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków 2006.
 3. Chappell E.,Space: Defending the Cubicle, 2012, dostęp 30 września 2013, http://www.etsy.com/blog/en/2012/office-space-defending-the-cubicle/.
 4. Dymarczyk W.,Janusowe oblicze organizacji, czyli w labiryncie metaforycznych obrazów architektury biznesu, [w:]Architektura przymusu, Ferenc T., Szczepański M. (red.), Fundacja Bęc Zmiana,Poznań 2013.
 5. Glaser B.,Theoretical Sensitivity, The Sociology Press, San Francisco 1978.
 6. Glaser B., Strauss A.,Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine, Chicago 1967.
 7. Goffman E.,Relacje w przestrzeni publicznej, PWN, Warszawa 2011, s. 125-233.
 8. Goffman E.,Rytuał interakcyjny, PWN, Warszawa 2006, s. 19-24.
 9. Gorbaniuk O.,Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 10. Gorzko M.,Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
 11. Heidegger M.,Budować, mieszkać, myśleć, [w:] Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Heidegger M., Czytelnik, Warszawa 1977.
 12. Jacobi J.,Psychologia C.G. Junga, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1993.
 13. Konecki K.,Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 14. Konecki K.,Zapomniani aktorzy społeczni. Interakcje z przedmiotami, interakcje z naturą, czyli kilka słów o nowym "przedmiocie/podmiocie" analizy socjologicznej, [w:] Ludzie i nie ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, Mica A., Łuczeczko P. (red.), Wydawnictwo Orbis Exterior, Pszczółki 2011.
 15. Lisek-Michalska J., Daniłowicz P., Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 16. Lutyński J.,Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, PIW, Warszawa 1990.
 17. Maison D.,Jakościowe metody badań marketingowych, PWN, Warszawa 2010.
 18. Maison D.,Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, Warszawa 2001, s. 56.
 19. Morgan G.,Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 20. Schutz A.,The Structures of the Life-World, [in:] Studies in Social Theory, Collected Papers, Vol. III, Schutz I. (ed.), Nijhoff, The Hague 1970, pp. 120 i nast.
 21. Strauss A., Corbin J.,Basics of Qualitative Research, Sage, London 1990.
 22. Urbanowicz B., Wpływ teorii organizacji pracy na przestrzeń biurową, "Architecturae et Artibus",2011, Nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu