BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sibińska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Agregacja usług finansowych. Trendy i kierunki rozwoju elektronicznych finansów osobistych
Financial Services Aggregation. Developing Trends in Electronic Personal Finance.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 563-570, bibliogr.11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Finanse, Usługi finansowe
Finance, Financial services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamika zmian sektora finansowego oraz bardzo szybki rozwój mediów elektronicznych są głównymi czynnikami wpływającymi na zmiany w sektorze usług finansowych. Widoczne są one w wyborach usług finansowych oraz form realizacji transakcji. Najbardziej zauważalne w zachowaniach nabywców są trendy związane z zarządzaniem finansami osobistymi. Możliwe do realizacji poprzez agregatory finansowe oraz inne serwisy stworzone do zarządzania budżetami domowymi. Warto także zwrócić uwagę na coraz silniejszy rozwój finansów C2C, które wydają się alternatywą dla tradycyjnego rynku usług finansowych obsługiwanego przez banki i innych pośredników finansowych. Ich masowość będzie uzależniona od wielu czynników, takich jak kryzys gospodarczy, uwarunkowania prawne oraz stopień wirtualizacji społeczeństwa. Ten ostatni z czynników ma szczególne znaczenie ze względu na fakt, że większość tych zachowań jest charakterystyczna dla użytkowników rozwiązań elektronicznych, takich jak Internet czy telefon komórkowy.(fragment tekstu)

The aim of the article is to make a characteristic of financial services aggregation with the particular focuse on its usage in online personal finance. The paper describes main determinants of personal finance development and pays attention on structural and subjective changes in financial sector, virtualization of the sector and social media development. Further, it comprises the description of financial aggregation. Finally, it concludes and provides the future recommendations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., van Raaij W.F., Zachowania konsumentów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. Fujii H., Okano T., Madnick S., Siegel M., E-Aggregation, The Present and Future of Online Financial Services in Asia-Pacific, July 2002, MIT Sloan Working Paper No. 4405-02; CISL Working Paper No. 2002-06.
 3. Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W., Współczesne dylematy marketingu bankowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.
 4. http://blog.finnovation.pl/2008/07/tu-cuentas
 5. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Domowy-budzet-w-Internecie-1906431.html
 6. Karolak J., Agregatorzy internetowi, Modern Marketing 10/2000, www.modernmarketing.pl/print.php?pg=artb&magnr=200010&artnr=02
 7. Korenik D., Innowacje finansowe, PWN, Warszawa 2009.
 8. Madnick S., Siegel M., Seizing the Opportunity, Exploiting Web Aggregation, MISQ Executive, March 2002.
 9. Mróz B., Dziesięć nowych trendów konsumenckich w 2011 r., perspektywa amerykańska, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 2011, nr 51.
 10. Smyczek S., Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katowice 2007.
 11. www.star-system.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu