BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przenajkowska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Efekty implementacji programu jednolitego obszaru płatności w euro dla polskiego sektora bankowego
Effects of Implementation of the Single Euro Payments Area for the Polish Banking Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 554-562, rys., bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Słowa kluczowe
Euro, Sektor bankowy
Euro, Banking sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyniki uzyskanych badań potwierdziły zasadność wdrażania koncepcji SEPA, mającej na celu integrację europejskiego rynku płatności detalicznych. Główną korzyścią dla sektora bankowego, wynikającą z implementacji programu SEPA, jest uproszczenie procedur płatniczych, przy czym dopiero wejście Polski do strefy euro pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości tego programu. Niemniej jednak należy podkreślić, że projekt SEPA przynosi zdecydowanie większe korzyści klientom banków niż samym bankom oraz pozostałym uczestnikom systemu płatniczego. Wyniki badań wykazały ponadto, że możliwość rzeczywistego osiągnięcia korzyści z wdrożenia programu SEPA jest uwarunkowana występowaniem bardzo silnego bezpośredniego efektu sieciowego. W rezultacie osiągnięcie tych korzyści wymaga migracji do standardów SEPA zdecydowanej większości banków działających w Europie. Tylko taka sytuacja pozwoli na powszechne wykorzystywanie instrumentów SEPA przez klientów i zapewni efektywność systemów rozliczeniowych. Polski sektor bankowy jest przekonany o wysokim prawdopodobieństwie dokonania pełnej migracji w zakresie Polecenia Przelewu SEPA oraz Kart Płatniczych SEPA do końca roku 2014. Zrezygnowano natomiast z migracji w najbliższych latach do Polecenia Zapłaty SEPA, które ma niewielkie szanse na uzyskanie zainteresowania dużej liczby klientów.(fragment tekstu)

The paper presents the results of the survey study on effects and consequences of SEPA implementation in opinion of the Polish banking sector. The study has revealed the areas where a need of integrating European payment market occurs. It shows, that the main benefit for the banking sector resulting from the SEPA program is the simplification of payment procedures, that will only be fully used along with Polish accession to the euro zone. The benefits of SEPA are contingent upon a very strong direct network effect. Therefore they will be achievable when almost whole European banking sector will be SEPA compliant. However, SEPA project brings far greater benefits to clients than the banks and other participants of the payment system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolt W., Schmiedel H., SEPA, efficiency, and payment card competition, European Central Bank Working Paper Series 2009, No. 1140.
  2. Bolt W., Humphrey D., Payment Network Scale Economies, SEPA, and Cash Replacement, "Review of Network Economics" 2007, Vol. 6, Iss. 4.
  3. Duziak D., Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2010, http://www.sepapolska.pl (listopad 2011).
  4. Katz M., Shapiro C., Network Externalities, Competition and Compatibility, "American Economic Review" 1985, Humphrey Vol. 75.
  5. Stango V., The Economics of Standards Wars, "Review of Network Economics" 2004, Vol. 3, Iss. 1.
  6. Związek Banków Polskich, SEPA Polska, Wizja SEPA, http://www.sepapolska.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu