BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanek-Chachaj Ewelina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Zasada prewencji i przezorności w prawie ochrony środowiska
Principles of Prevention and Caution in Environment Protection Law
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2008, t. 11, s. 137-147
Słowa kluczowe
Prawo ochrony środowiska, Ochrona środowiska, Regulacje prawne, Prewencyjna ochrona środowiska
Environmental law, Environmental protection, Legal regulations, Preventive environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ogólne zasady prawa ochrony środowiska zostały wprowadzone do polskiego prawa ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku. W artykule omówiono miejsce oraz znaczenie zasad prewencji i przezorności w prawie ochrony środowiska.

General principles of environment protection law were introduced to Polish law by the Act of April 27th, 2001 of environment protection law although some of them are directly formulated in the Constitution of the Republic of Poland of April 2nd, 1997. The principles of prevention and caution are of particular importance in environment protection law. They provide the basis for legal regulations and activities undertaken within the scope of preventing environmental pollution. The principle of prevention obliges a subject that knowingly undertakes activities which can have an impact on the environment to use means and methods aimed at preventing an anticipated negative impact on the environment. It is a common obligation concerning every subject which utilizes the environment, as well as every activity, including business activities, which can have a negative impact on the environment. Every potential negative influence on the environment should be prevented not only at the stage of carrying out an enterprise, but first of all, at its planning stage. Not without significance here are provisions concerning the procedures of assessment of the impact on the environment which realize the principle of prevention. The realization of the principle of prevention is also made possible by introducing the institution of the best available techniques (BAT) into Polish environmental protection law. The BAT concept is an indication of a comprehensive approach to the issues of environmental protection aimed at reconciling two different interests, namely the ecological and economic ones. BAT is primarily a basis for determining every environmental requirement concerning installations which require an integrated permit. The principle of prevention is linked to the principle of caution, which consists in the obligation to use preventive measures for activities whose negative impact on the environment has not been proven and established. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałaban A., Dubel L., Leszczyński L., Zasady tworzenia prawa, Lublin 1989, s. 46.
 2. Barczak A., Zasady ogólne w prawie ochrony środowiska, [w:] Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 września 2002 r., Warszawa 2003, s. 271.
 3. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2005, s. 144.
 4. Boć J., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2002, s. 14.
 5. Górski M., Kierzkowska J., Prawo ochrony środowiska. Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 41.
 6. Górski M., Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej, Łódź 1992, s. 115.
 7. Jastrzębski L., Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Warszawa 1980, s. 215.
 8. Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005, s. 533.
 9. Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2005, s. 75 i inast.
 10. Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2005, s. 32.
 11. Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002, s. 166.
 12. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2000, s. 106.
 13. Radziszewski E., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2003, s. 43.
 14. Walaszek-Pyzioł A., Prawne zasady ochrony i kształtowania środowiska, "Państwo i Prawo" 1982, nr 9, s. 99.
 15. Wierzbowski B., Rakoczy B., Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2004, s. 67.
 16. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 186-187.
 17. Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 259.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu