BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mojski Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Konstytucyjna swoboda wypowiedzi w wybranych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego
The Constitutional Freedom of Expression in Selected Judicial Decisions of the Constitutional Tribunal
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2008, t. 11, s. 163-185
Słowa kluczowe
Konstytucja RP, Odpowiedzialność konstytucyjna, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Wolność słowa
RP Constitution, Constitutional responsibility, Judgement of Constitutional Tribunal, European Court of Human Rights Judgements, Freedom of speech
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK) w przedmiocie swobody wypowiedzi. Analizę uzupełniono wskazaniem podobieństw w orzeczeniach TK oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Obywatela w Strasburgu, dotyczących tej szczególnej wolności. Omówiono m.in. swobodę wypowiedzi w Konstytucji RP, problem wolności prasy i mediów, swobodę wypowiedzi w sprawach religijnych, publicznych i zawodowych.

The main purpose of this paper is to analyze rulings of the Constitutional Tribunal on the subject matter of freedom of expression. Analyzed rulings were given by the Tribunal under the Little Constitution of 1992 and the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997. The article is divided into several parts. The first contains a brief of the theoretical basis of freedom of expression, giving the general definition of this term, explaining its different, specific meanings and pointing out its boundaries. The second one treats of legal guarantees and limitations of this freedom in the Little Constitution of 1992 and the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997. The remaining parts are the direct examination of the rulings of the Constitutional Tribunal on the issue of freedom of expression. All of the rulings were analyzed in the context of collision between distinguished, specific freedoms of expression and other constitutional values. The review of the rulings of the Constitutional Tribunal was also extended by signalling the similar judgments of the European Court of Human Rights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2006, s. 462.
  2. Łętowska E., Wolność wypowiedzi, Materiały edukacyjne przygotowane w ramach programu Socrates Grundtvig Action 1, "Law through Experience", www.psep.pl/grundtvig.
  3. Młynarska-Sobaczewska A., Wewnątrzredakcyjna wolność wypowiedzi medialnej, [w:] Wolność słowa w mediach XLV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 2003, red. D. Górecki, Łódź 2003, s. 123.
  4. Nowicki M., Co to są prawa człowieka?, www.ngo.pl/biblioteka.
  5. Osiatyński W., Wprowadzenie do praw człowieka, www.ngo.pl/biblioteka.
  6. Redelbach A., Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Praw Człowieka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000, z. 3, www.freepress.org.pl.
  7. Skrzydło W., Komentarz do art. 54 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, wydanie 5, Warszawa 2007, s. 51.
  8. Sobczak J., Komentarz do art. 18 URT, [w:] Radiofonia i telewizja. Komentarz, Kraków 2001.
  9. Wiśniewski L., Wolność prasy w świetle Konstytucji RP, ustaw oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Problemy podstawowe, [w:] Wolność słowa w mediach. XLV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 2003, red. D. Górecki, Łódź 2003, s. 26.
  10. Wojtyczek K., Granice integracji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 77-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu