BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orliński Ryszard (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Tytuł
Kontrola zużycia materiałowego na przykładzie wybranego zakładu opieki zdrowotnej
Control of Material Consumption on Example of the Chosen Health Care Unit
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 89-100, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Kontrola
Management, Health care institution, Control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej wymaga podejmowania wielu decyzji, które wywołują określone konsekwencje finansowe, majątkowe, materiałowe lub prawne. W ramach funkcji zarządzania kontrola jest wymieniana jako ostatni, lecz bardzo istotny element zarządzania. = Każda zorganizowana działalność musi być prowadzona według określonych, kolejno następujących po sobie etapów. W działalności medycznej należy planować gospodarowanie materiałami, czyli ich zużycie, a następnie je rozliczać. W planowaniu i rozliczaniu pojawia się czynność kontrolna, która ma na celu sprawdzenie poprawności, celowości, zasadności zużycia, a także jest kontrolą medyczną i ekonomiczną z punktu widzenia zarządzania szpitalem' (zakładem opieki zdrowotnej). Rozliczeniu powinna towarzyszyć analiza zużycia, która też jest formą kontroli i oceny minionego okresu sprawozdawczego. Racjonalne gospodarowanie wymaga poważnego podejścia do każdego etapu i niebagatelizowania żadnego. (fragment tekstu)

The stock usage and energy usage check is to streamline costs of health care unit activity. In the current fi nancial situation of Polish health care this is one of the factors of existence and managing a medical activity. The creation of an adequate control system enables to manage costs and account for them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  2. Pharmindex. Brevier. Podręczny indeks leków. Wydawnictwo MediMedia, Warszawa 2002.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1998, nr 164, poz. 1194.
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104, zpóźn. zm.
  5. - • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst ujednolicony, DzU 2004, nr 19, poz. 177, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 2007, nr 14, poz. 89 z późn. zm.
  7. Wieczorek 1., Rachunkowo.ść obrotu materiałowo-towarowego, SKwP, Warszawa 2004.
  8. Wierzbicki K., Kontrola wewnętrzna. Wydawnictwo UNIWERS, Warszawa-Zielona Góra 1996.
  9. Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, Oddk Gdańsk 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu