BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zamojska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Badanie zgodności rankingów wyznaczonych według różnych wskaźników efektywności zarządzania portfelem na przykładzie funduszy inwestycyjnych
Empirical Analysis of the Consistency of Mutual Fund Ranking for Different Portfolio Performance Measures
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 95-105, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Wskaźniki efektywności, Analizy głównych komponentów, Efektywność inwestycji
Investment funds, Effectiveness ratios, Principal Component Analysis (PCA), Efficiency of investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomiar efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym jest jednym z najczęściej poruszanych problemów w literaturze finansowej. W artykule przedstawiono krótki przegląd wybranych miar efektywności zarządzania portfelem oraz wyniki przeprowadzonego badania empirycznego. Przeprowadzone badanie empiryczne miało na celu wyznaczenie rankingów według wybranych wskaźników, a następnie ocenę zgodności tych rankingów za pomocą klasycznego współczynnika t Kendalla. Duża liczba wskaźników oceny efektywności zarządzania portfelem może stanowić swego rodzaju komplikację przy wyborze funduszu, w związku z tym podjęto próbę wyznaczenia syntetycznego wskaźnika za pomocą analizy głównych składowych i wyznaczenie rankingu na podstawie jej wartości dla badanych funduszy.(abstrakt oryginalny)

Performance measurement is one of the most studied subjects in financial literature. Since the introduction of the Sharpe ratio in 1966, a large variety of new measures has appeared. There are a lot of different performance measures and they play an important role, because they are used to compare, sort and classify the investment portfolio. The paper presents three classes of performance measures and the results of examination whether there is significant difference among various performance measures. The aim of the empirical analysis is to rank the mutual funds according to selected efficiency ratios. In the next step, consistency of ranks was tested using t Kendall measure. Principal component analysis was used to construct the meta-ratio and to classify mutual funds(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacon C.R., Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, Wiley and Sons, Chichester 2008.
 2. Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. Cogneau P., Hubner G., The (more than) 100 ways to measure portfolio performance. Part 1: standardized risk-adjusted measures, "Journal of Performance Measurement" 2009a, vol. 13, no. 4, s. 56-71.
 4. Cogneau P., Hubner G., The (more than) 100 ways to measure portfolio performance: part 2: special measures and comparison, "Journal of Performance Measurement" 2009b, vol. 14, no. 1, s. 56-69.
 5. Eling M., Schuhmacher F., Does the choice of performance measure influence the evaluation of hedge funds? "Journal of Banking and Finance" 2007, vol. 31, no. 9, s. 2632-2647.
 6. Israelsen C.L., Sharpening the Sharpe ratio, ,,Financial Planning" 2003, vol. 33, no. 1, s. 49-51.
 7. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2008.
 8. Jensen M., The performance of mutual funds in the period 1945-1964, "Journal of Finance" 1968, vol. 23, no. 2, s. 389-416.
 9. Ledoit O., Wolf M., Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio, ,,Journal of Empirical Finance" 2008, vol. 15, no. 5, s. 850-859.
 10. Pedersen C.S., Rudholm-Alfvin T., Selecting a risk-adjusted shareholder performance measure, ,,Journal of Asset Management" 2003, vol. 4, no. 3, s. 152-172.
 11. Scholz H., Refinements to the Sharpe ratio: comparing alternatives for bear markets, ,,Journal of Asset Management" 2006, vol. 7, no. 5, s. 347-357.
 12. Treynor J.L., How to rate management of investment funds, ,,Harvard Business Review" 1965, vol. 43, no. 1, s. 63-75.
 13. Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004 nr 146, poz. 1546.
 14. Zamojska A., Ewaluacja wyników funduszy inwestycyjnych w oparciu o wskaźnikowe miary efektywności, [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 227-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu