BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Przyczyny konfliktów wertykalnych w kanale dystrybucji pojazdów samochodowych : studium przypadku
Causes of Vertical Conflicts in the Distribution Channel of Motor Vehicles : Case Study
Źródło
Problemy Zarządzania, 2012, vol. 10, nr 1 (35), t. 1, s. 147-163, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie
Słowa kluczowe
Przyczyny konfliktów, Kanały dystrybucji, Przemysł motoryzacyjny, Konflikty w przedsiębiorstwie, Relacje dostawca-odbiorca, Studium przypadku
Causes of conflicts, Distribution channels, Automotive industry, Conflicts in organisation, Supplier-recipient relations, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była próba rozpoznania obszarów współdziałania i przyczyn konfliktów na jednym ze szczebli kanału dystrybucji samochodów koncernu Volkswagen w Polsce. W części teoretycznej opracowania dokonano charakterystyki konfliktów pionowych, poziomych i międzykanałowych w sektorze pojazdów samochodowych i części zamiennych oraz świadczenia usług naprawy i konserwacji samochodów. W części empirycznej dokonano rozpoznania przyczyn konfliktów wertykalnych w kanale dystrybucji samochodów koncernu VW w Polsce, odnosząc problem badawczy do relacji między generalnym importerem VW a jednym z autoryzowanych dealerów. Informacje pozwalające ustalić przyczyny konfliktów są efektem kilku wywiadów swobodnych autora ze współwłaścicielem celowo dobranego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is an attempt to identify areas of cooperation and causes of conflict in one of the levels of the distribution channel of Volkswagen cars in Poland. In the theoretical part, the characteristics of vertical, horizontal and inter-channel conflicts have been given regarding the sector of motor vehicles and spare parts as well as car repair and maintenance services. In the empirical part, the causes of vertical conflicts in the distribution channel of VW cars in Poland have been identified. The research problem is related to the relationship between the VW general importer with one of the authorized dealers. The information that helps to determine the causes of conflicts is the result of several interviews carried out by the author with the co-owner of the purposely chosen company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Betka, T. 2011. Nowe rozdanie w Volkswagenie? Dealer, nr 7-8.
 2. Bleeke, J. i D. Ernst 1995, Is Your Strategic Alliance Really a Sale? Harvard Business Review, nr 73 (January-February), s. 97-105.
 3. Bratnicki, M. 2007. Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości. Przegląd Organizacji, nr 9, s. 8-10.
 4. Bratnicki, M. 2011. Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacja, dynamiczna zdolność i kontekst, w: R. Krupski (red.) Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 5. Chang, K.H. i D.F. Gotcher 2010. Conflict-Coordination Learning in Marketing Channel Relationships: The Distributor View. Industrial Marketing Management, nr 2 (39), s. 287-297.
 6. Czakon, W. 2006. Wzrost efektywności jako przesłanka tworzenia więzi międzyorganizacyjnych, w: H. Jagoda i J. Lichtarski (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 7. Czakon, W. 2007. Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 8. Czubała, A. 2001. Dystrybucja produktów, Warszawa: PWE.
 9. Frazier, G.L. 1999. Organizing and Managing Channels of Distribution. Journal of the Academy of Marketing Science, nr 2 (27), s. 226-240.
 10. Frazier, G.L. i J.O. Suaamers 1986. Perceptions of Interfirm Power and Its Use Within a Franchise Channel of Distribution. Journal of Marketing Research, nr 5 (23), s. 169-176.
 11. Hadrian, P. i M. Rawski 2009. Możliwość wykorzystania refleksji strategicznej w marketingu relacyjnym. Marketing i Rynek, nr 10, s. 2-7.
 12. Huit, G.T.M., Ketchen, D.J. Jr. i B.R. Chabowski 2007. Leadership, the Buying Center, and Supply Chain Performance: A Study of Linked Users, Buyers, and Suppliers. Industrial Marketing Management, nr 3 (36), s. 393-403.
 13. Inkpen, A.C. i J. Ross 2001. Why Do Some Strategic Alliances Persist Beyond their Useful Life? California Management Review, nr 1 (44), s. 132-148.
 14. Iwińska- Knop, K. 2004. Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Jap, S. 2001. "Pie Sharing" in Complex Collaboration Context. Journal of Marketing Research, nr 1 (38), s. 86-99.
 16. Karpacz, J. 2011. Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 17. Konieczny, M. 2011.W poszukiwaniu dziury w całym. Dealer, nr 4, s. 24-25.
 18. Kotler, P.1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner i Ska.
 19. Koza, M.P. i A.Y. Lewin 1999. The Coevolution of Network Alliances: A Longitudinal Analysis of an International Professional Service Network. Organization Science, nr 5 (10), s. 638-653.
 20. Kral, M. 2004. Prognozy rozwoju finansowego na świecie - kondycja finansów osobistych i przedsiębiorstw, w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania, Katowice: TNOiK.
 21. Lusch, R.F. i J.R. Brown 1996. Interdependency, Contracting, and Relational Behaviour in Marketing Channels. Journal of Marketing, nr 4 (60), s. 19-38.
 22. Mehta, R., Anderson, R.E., Dubinsky, A.J., Polsa, P. i J. Mazur 2010. Managing International Distribution Channel Partners: A Cross-Cultural Approach. Journal of Marketing Channels, nr 1 (17), s. 89-117.
 23. Mehta, R., Larsen, T., Rosenbloom, B. i J. Ganitsky 2006. The Impact of Cultural Differences in U.S. Business-to-Business Export Marketing Channel Strategic Alliances. Industrial Marketing Management, nr 2 (35), s. 156-165.
 24. Niemyska, E. (niedatowane) Umowy dystrybucyjne - między swobodą kontraktową a podziałem rynku. www.paiz.gov.pl.
 25. Olejniczak, T. 2004. Konflikt w kanale dystrybucji. Marketing w praktyce, nr 7, s. 41-45.
 26. Penc, J. 2001. Kreowanie zachowań ludzi w organizacji, Warszawa: Placet.
 27. Ploetner, O. i M. Ehret 2006. From Relationships to Partnerships - New Forms of Cooperation Between Buyer and Seller. Industrial Marketing Management, nr 1 (35), s. 4-9.
 28. Poździk, R. 2006. Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej, Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.
 29. Pszczołowski, T. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod znaku porozumień ograniczających konkurencję, Dz.U. z 2010 r. Nr 198, poz. 1315.
 31. Rutka, R., Czerska, M. i J. Haller 2010a. Efekty działań regulacyjnych Unii Europejskiej wspierających rozwój przedsiębiorczości w sektorze sprzedaży i obsługi samochodów, w: K. Jaremczuk (red.) Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
 32. Rutka, R., Czerska, M. i J. Haller 2010b. Kierunek rozwoju modeli biznesowych w sektorze sprzedaży i obsługi samochodów osobowych w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, nr 101.
 33. Sanzo, M.J. i J.A. Trespalacios 2000. Determinants of the Sources of Conflict Perceived by Manufacturers and Distributors in the Spanish Chemical Sector. Journal of Marketing Channels, nr 3 (7), s. 18-53.
 34. Selnes, F. i J. Sallis 2003. Promoting relationship learning. Journal of Marketing, nr 3 (67), s. 80-95.
 35. Schoenberg, R., Denuelle, N. i D. Norburn 1995. National Conflict within European Alliances. European Business Journal, nr 1 (7), s. 8-16.
 36. Stoner, J.A.F. i Ch. Wankel 1992. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 37. Szymura-Tyc, M. 2006. Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 38. Tani samochód od brokera 2011. Auto Świat-Market, nr 9, s. 4-5.
 39. Theoharakis, V, Sajtos, L. i G. Hooley 2009. The strategic role of relational capabilities in the business-to-business service profit chain. Industrial Marketing Management, nr 8 (38), s. 914-924.
 40. Uzupełniające wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych, Dz.Urz. UE 2010C 138/05.
 41. Vaaland, T.I. i H. Hakansson 2003. Exploring Interorganizational Conflict in Complex Projects. Industrial Marketing Management, nr 2 (32), s. 127-138.
 42. Wong, A., Tjosvold, D. i P. Zhang 2005. Developing Relationships in Strategic Alliances: Commitment to Quality and Cooperative Interdependence. Industrial Marketing Management, nr 7 (34), s. 722-731.
 43. Woźniak, A. 2011. Jak Kulczyk sprzedaje autobiznes za 700 mln zł, http://archiwum.rp.pl/ artykul/1091798_Jan_Kulczyk_sprzedaje autobiznes_za_700_mln_zl.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu